Značaj discipline

Disciplina tela je kontrola seksa.
Disciplina vitala je kontrola agresije.
Disciplina uma je kontrola misli.
Čovekova disciplina i božanski ponos njegove duše idu zajedno.

U duhovnom životu, uloga discipline je izuzetno značajna. Aspirant je duhovan baš zato što zna u čemu je smisao samodiscipline. Disciplina je naša unutrašnja svesnost Istine. Disciplina je potpuno pročišćenje našeg spoljašnjeg života.
Ljudsko biće nije majmun. Ono nije ni magarac. Zasad je ono nesvesno svoje Božanstvenosti. Ali, sutra će biti potpuno svesno svoje Božanstvenosti. Od životinja ne možemo da očekujemo disciplinu; ali se trudimo da ih pripitomimo, trudimo se da ih disciplinujemo. Životinje nemaju svesni, razvijeni um. Ali mi imamo um. Zato imamo sva prava da disciplinujemo svoju prirodu. U procesu evolucije, mi smo daleko iznad životinja. Mi očekujemo nešto više i dublje od našeg života, a za to nam je potrebna samodisciplina.
Postoje dve sanskritske reči: abhyasa i vairagya. Abhyasa znači praksu. Mi treba da praktikujemo duhovni život, a nema drugog načina da ga praktikujemo osim da meditiramo svakodnevno. Svakog dana mi jedemo; hranimo svoje spoljašnje telo. Slično tome, svakog dana mi treba da nahranimo dušu, božansko dete u nama, pomoću naše težnje. Primena samodiscipline ne znači samoumrtvljavanje. Daleko od toga! Samodisciplina je unutrašnja svetlost koja nastoji da prosvetli teškoće i prepreke na našem putu.
Vairagya znači opreznost i ravnodušnost prema grubom zemaljskom životu. Mi treba da osetimo da svet uživanja nije za nas. Za nas je svet Radosti, svet Blaženstva. Kad god vidimo uživanje, treba da znamo da će nakon uživanja doći frustracija. Ali, Radost i Blaženstvo neprekidno će rasti u našoj unutrašnjoj prirodi i u našem spoljašnjem životu, ukoliko znamo kako da disciplinujemo sebe.
Postoji sanskritska reč dama, koja znači kontrolu čula. Počinjemo od čula. Ako ne kontrolišemo svoja čula, onda nismo ništa bolji od životinja. Druga reč, shama, znači kontrolu želje i misli. Treća je shama dama, kontrola intelekta. Intelekt se mora prevazići. Ako ne okončamo naše bezbrojne, jalove želje i život svog sumnjajućeg, nesrećnog uma, i ako se ne izdignemo daleko iznad oblasti duhovno jalovog intelekta sa njegovim ponosom, taštinom i igrom ega, onda se uopšte ne možemo nadati da ćemo otkriti skriveno blago koje je duboko u nama.
Disciplina i njeno praktikovanje su kao glava i pismo istog novčića; ne možemo da odvojimo disciplinu od prakse; one moraju da idu zajedno. Kad mi praktikujemo duhovni život, onda Bog praktikuje nešto u nama i za nas: igru Svoje bezgranične Samilosti. Moramo da znamo da je snaga naše svakodnevne prakse veoma, veoma ograničena. Ali, moć Božije Milosti je neograničena.

 

Iz knjige Šri Činmoja "Plodovi prosvetljenja" (Illumination-Fruits)


besplatni kursevi meditacije

banner meditacija 225

Preko kontakt telefona, možete se obavestiti i prijaviti za besplatno pohađanje kursa meditacije. Obavestićemo Vas o vremenu i mestu održavanja najbližeg vašem mestu boravka.

buttons prijava

posetioci sajta

Broj posetilaca na sajtu: 7