Pitanje: Nedavno, dok je naš tim planinario, imali smo popriličan broj sukoba ličnosti među članovima.
Šri Činmoj: Individualnost i ličnost će na kraju nestati u našoj univerzalnosti, ali mi najpre moramo da upoznamo našu individualnost. Ako ne znamo da u sebi imamo nešto nebožansko, zašto bismo onda postajali božanski? Da smo već savršeni, šta bi nam koristilo da provodimo sate i sate plačući za ostvarenjem Boga? Mi plačemo za ostvarenjem Boga upravo zato što nismo ostvarili Boga. Mi plačemo za savršenstvom baš zato što smo nesavršeni. Baš zato što imate ego, ličnost, vi nastojite da je prosvetlite. Što pre naše mane izbiju na površinu, to bolje! Inače bi te mane ležale usnule u našoj svesti i možda bi nam trebalo nekoliko vekova dok ih ne prosvetlimo. Zato, kad god primetite nebožanske sile u sebi, ne budite razočarani. Naprotiv, budite zahvalni Svevišnjem što one isplivavaju. To je veoma bolno, ali one izlaze. Kad jednom izađu, mi smo potpuno slobodni. Ako te sile naiđu – ličnost, ego, ljubomora i tako dalje – nemojte se plašiti, nemojte biti razočarani. Osetite da je to još jedna prilika.

besplatni kursevi meditacije

banner meditacija 225

Preko kontakt telefona, možete se obavestiti i prijaviti za besplatno pohađanje kursa meditacije. Obavestićemo Vas o vremenu i mestu održavanja najbližeg vašem mestu boravka.

buttons prijava

posetioci sajta

Broj posetilaca na sajtu: 2