Čistota u fizičkom

Najviša vrsta čistote je čistota u fizičkom; to će reći, nižem fizičkom, emocionalnom vitalu. Predeo ispod pupka treba da bude potpuno pročišćen. Ljudska bića u izvesnoj meri imaju čistotu u srcu; u umu je ima veoma malo. U vitalu, čistota je izmešana sa nečistotom; tu dinamizam i agresija deluju zajedno. Prema toma, kad god osetite agresivnost, to je nečistota; a kad osetite božanski dinamizam, to je čistota. Ispod vitala je fizičko. Tu, zahvaljujući inerciji i lenjosti, tama vrhunski vlada. Tu gde je tama, nečistota sigurno igra svoju ulogu.
Treba da težite za čistotom u grubom fizičkom. Kako to možete da učinite? Pomoću neprekidne molitve i vašeg neprekidnog unutrašnjeg vapaja za Svetlošću. Svetlost i tama ne mogu ostati zajedno. Nemoguće! Isto kao što strah i hrabrost ne mogu da idu ruku pod ruku, na sličan način čistota i nečistota ne mogu ostati zajedno.
 

Šri Činmoj