Da li je telo prepreka ostvarenju

Pitanje: Da li tvoja filozofija kaže da će telo uvek biti prepreka u komunikaciji sa Bogom, i nikad ne može biti deo našeg samodavanja Bogu?
Šri Činmoj: Ne, telo ne mora uvek biti prepreka, smetnja ostvarenju Boga. Istina je, u ovom trenutku telo je nesvesno. Ne mora, međutim, uvek da bude tako. Odojče je nesvesno, ali to ne znači da neće preći u detinjstvo, pubertet i zrelost. Posmatrajmo telo kao jedno nesvesno dete. To dete će rasti pomoću unutrašnje hrane koju dobija od duše snagom naše težnje. Kad dete pođe u školu, ono stiče znanje. Ono, takođe, iz dana u dan stiče mudrost. Slično tome, kad se molimo, koncentrišemo i meditiramo, mi prizivamo svetlost koja je unutar nas i ta svetlost nastoji da prožme čitavo naše spoljašnje biće.
Ti si apsolutno u pravu kad kažeš da je telo smetnja. Ono je smetnja dugo vremena, dok Svetlost duše ne izbije na površinu i ne preuzme odgovornost za telo. Ali, ako kažeš da će se telo neprekidno i večno suprotstavljati duši, onda grešiš. Ako bi se telo trajno suprotstavljalo mogućnostima duše, onda niko ne bi ostvario Boga. Jer, ostvarenje Boga se odigrava samo na ovoj planeti, samo na Zemlji.
U početku je apsolutno tačno da se telo suprotstavlja napretku duše. Dolazi, međutim, vreme kad duša izlazi na površinu i prisiljava telo da postane njen verni, savršeni instrument. To dostignuće predstavlja pobedu i tela i duše. Kad duša svesno navede telo da oseti šta treba da radi i kad je telo voljno da sluša zapovesti duše, onda telo i duša trče zajedno. Tada ostvarenje, otkrovenje i ispoljavanje postaju neizbežni. Kad smo uznapredovali, kad se probližavamo Cilju, vidimo da se fizička svest potpuno stapa sa psihičkom svešću i vidimo telo u njegovom preobraženom sjaju. Duša i telo postaju deo jedne Istine, a ta istina je Bog Beskrajni.
Postoji klavir i postoji pijanista. Oba su podjednako potrebna da bi nastala muzika. Ako nema instrumenta, kako svirač može da svira? A opet, ako nema svirača, klavir ne može da funkcioniše. Slično tome, duši je potrebno telo da bi ispunila svoju najvišu misiju. A telu je potrebna duša da bi dalo smisao svom postojanju, da ostvari Najviše.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Mudrost"