Ne smemo prezirati telo

Na nesreću, mi ili pridajemo nezaslužen značaj telu, ili mu uopšte ne pridajemo važnost. Ne smemo da budemo previše vezani za telo. Kada koristimo telo da bismo uživali, za čulna zadovoljstva, samo za žudnju, tada ga zloupotrebljavamo. A opet, ako preziremo telo, fizičku svest, nikada nećemo biti potpuno ispunjeni na ovom svetu. Ovde, na zemlji, moramo da spoznamo Istinu, da ispunimo Istinu i da ispoljimo Istinu.
Sanskritska izreka glasi: Sannyasa koru karma sadhana. To znači: ”Moramo da upražnjavamo unutrašnji život, duhovnu disciplinu, ovde u telu. Ovde u telu moramo da živimo život duha”.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Mudrost"

 


besplatni kursevi meditacije

banner meditacija 225

Preko kontakt telefona, možete se obavestiti i prijaviti za besplatno pohađanje kursa meditacije. Obavestićemo Vas o vremenu i mestu održavanja najbližeg vašem mestu boravka.

buttons prijava

posetioci sajta

Broj posetilaca na sajtu: 11