Ne treba odbacivati um


Pitanje:
Ako je um tako loš, kako ga se možemo osloboditi?
Šri Činmoj: Ne možemo kategorično da kažemo da je um loš i da ga moramo baciti ili odbaciti. Um je nesavršen, ali ga možemo usavršiti. Um je tama, ali ga možemo i moramo prosvetliti. Um igra veliku ulogu u našem ljudskom životu, u društvu. U zapadnom svetu, um je stigao do veoma visokog nivoa razvoja. Um je kao stariji brat. On ima više mudrosti od agresivnog vitala i od uspavanog fizičkog. A opet, kada pravimo poređenje između uma i srca, vidimo sva ograničenja fizičkog uma.
U srcu je duša. To je njeno posebno mesto prebivališta u telu. Kada želimo da uradimo nešto ispravno, božanski, moramo da se koncentrišemo na srce kako bismo uspostavili kontakt sa dušom. Zato hajde da pokušamo da živimo u srcu. Ako možemo da ostanemo u srcu, steći ćemo sposobnost da se poistovetimo sa drugima, koji čine naš uvećani deo, naše uvećano biće. U duhovnom životu, mi uvek želimo da se poistovetimo sa Prostranstvom, da imamo nerazdvojno jedinstvo sa Prostranstvom. To je ono što srce može da učini; um to ne može. Ali, mi nećemo odbaciti um; samo ćemo pokušati da um odvedemo na pravo mesto, a to su prosvetljenje srca i prosvetljenje duše. Kada prosvetljenje srca uđe u um, um postaje izuzetno moćan instrument koji se može koristiti na božanski način.
Ljudski um predstavlja izvanredno dostignuće. Ali, u procesu evolucije dolazi trenutak kada vidimo ograničenja uma. Um je neophodan sve dok ne uđemo u dublju oblast duhovnosti. Tada moramo da ponudimo naš um duši i da dozvolimo da duša prosvetli ili preobrazi um i da dâ umu sposobnost da prevaziđe svoje samonametnute ili samostvorene barijere. Kao što znate, postoji viši um, nadum i superum. Zahvaljujući vođstvu duše, može se ući u te više oblasti uma. Ali, sve dok smo uhvaćeni u fizičkom umu, sve će ostati nesavršenstvo i ropstvo.
Sada, kako možemo da inspirišemo um da uđe u srce? Ako nalazimo mane umu, nikada ga ne možemo promeniti i preobraziti. Ali, ako cenimo njegovu sposobnost da odigra značajnu ulogu u Božjoj kosmičkoj Drami, tada ga lako možemo preobraziti. Um je, kao i srce, važan za potpuno ispoljenje Boga na zemlji. On može i mora da postane izabrani instrument Boga.
 


besplatni kursevi meditacije

banner meditacija 225

Preko kontakt telefona, možete se obavestiti i prijaviti za besplatno pohađanje kursa meditacije. Obavestićemo Vas o vremenu i mestu održavanja najbližeg vašem mestu boravka.

buttons prijava

posetioci sajta

Broj posetilaca na sajtu: 7