Um ne donosi najbolje odluke

Pitanje: Kako se možemo zaštititi od uma i od toga da napravimo katastrofalnu grešku, posebno kada odlučujemo ili prosuđujemo?

Šri Činmoj: Greška je misliti da  jedino umom možete da procenite stvari ili da ih prosudite. Pogrešno smatramo da um ima tu odliku. Nama su naši roditelji i učitelji rekli da jedino um može da prosudi ili da donese odluku; da nijedan drugi član naše zemaljske porodice ne može to da uradi. Ali to nije istina. Srce to može da uradi mnogo bolje od uma, a isto to može i duša. Moramo svesno da kažemo umu: „Ne prihvatam te kao stvarnost koja je iznad srca. Ti jesi stvarnost, i ja ne poričem tvoje postojanje, ali samo zato što si u spoljašnjem telu nekoliko centimetara iznad srca, to ne znači da si iznad srca po unutrašnjoj zrelosti, po duhovnom napretku. Daleko od toga“. Na fizičkom planu ovde ima mnogo onih koji su viši od mene, ali po snazi srca, mislim da sam nekoliko santimetara iznad vas. Samo zato što je moje srce malo veće od vašeg, vaša glava mi se predaje. Vi sada morate da ubedite svoj um da se ne može porediti sa visinom vašeg srca.
Um ima da uradi mnogo stvari: da sabira, da oduzima, da množi i deli. Srce ima da radi samo jednu stvar: da oseća jedinstvo. Kada oseti jedinstvo, ono raste u savršenstvo. Uvek moramo da osetimo da je srce daleko iznad uma. Nažalost, mi to ne radimo. Naši roditelji, naši učitelji, naše društvo, učili su nas da je um nadmoćniji, ali nije. Um nam svakog dana kopa grob, ali srce to nikada neće učiniti. Srce uvek pokušava da nas spase; a mi ipak stajemo na stranu uma.
Na kraju našeg životnog putovanja pitaćemo se: „Čemu nas je um naučio?“ Fizički um, um koji se bavi zemaljskim stvarima, pružio nam je jedino informacije. Šta dobijate ako mi kažete ko je predsednik Sjedinjenih Država? Samo to da drugi kažu da niste idioti. To je ono što um može da ponudi. Ali, ako možete da se duševno poistovetite, sa krajnjom ljubavlju i brižnošću, sa osobom koja je predsednik, tada postajete jedno sa Božjom tvorevinom. Samo će vam jedinstvo sa ostalima u Božijoj tvorevini doneti pravo zadovoljenje. Vi ste latice cveta. Kada postanete jedno sa drugom laticom, to vas neizmerno raduje. Ništa ne dobijate time što znate ko je predsednik. Imate samo mentalno znanje. Ali kada postanete jedno sa dušom predsednika, osetićete ogromnu radost. Tu radost nikada nećete moći da dobijete od uma.
Ako postanete iskreni, pokušaćete da se odučite od onoga čemu vas je um naučio. Naučili ste previše; sada pokušajte da se odučite. Ako se danas odučite, nećete previše patiti. Vi patite zato što ste previše naučili. Um je naučio previše nebožanskih stvari. Bićete bezbedni ako se odučite od tih stvari.
U slučaju srca, tu nema šta da se oduči. Srce je otkrilo Svevišnjeg. Fizički um nije ništa drugo do informacija. Mi imamo i intuitivni um, koji je viši um, imamo nad-um, prosvetljeni um i super-um. Oni nisu kao zemaljski ograničeni um koji je u glavi. Kad duhovno napredujemo, možemo da naučimo da koristimo ove više umove. Na taj način možemo steći tih i smiren um i možemo postići bezgranični mir u umu. Nažalost, mi nemamo pristup ovim višim umovima, ni tim nivoima svesti. Mi živimo jedino u fizičkom umu koji nas u svakom trenutku deli, odvaja od drugih. Čak nas na lukav način odvaja i od spoljašnjeg života. U tom pogledu deca su daleko bolja od nas. Ona ne koriste um. Ona žive u srcu.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Sjaj težnje i tok posvećenosti", 2. deo