Pitanje: Ako je um tako loš, kako ga se možemo osloboditi?
Šri Činmoj: Ne možemo kategorično da kažemo da je um loš i da ga moramo baciti ili odbaciti. Um je nesavršen, ali ga možemo usavršiti. Um je tama, ali ga možemo i moramo prosvetliti. Um igra veliku ulogu u našem ljudskom životu, u društvu. U zapadnom svetu, um je stigao do veoma visokog nivoa razvoja. Um je kao stariji brat. On ima više mudrosti od agresivnog vitala i od uspavanog fizičkog. A opet, kada pravimo poređenje između uma i srca, vidimo sva ograničenja fizičkog uma.

Pitanje: Kakva je razlika između običnog uma i srca, i uma i srca koji su preobraženi?
Šri Činmoj: Razlika između običnog uma i preobraženog uma je veoma jednostavna. Ako se radi o običnom umu, tada taj um često napadaju strah, sumnja, nemir, briga itd. Takođe, on je veoma često ograničen. Ali, ako se preobrazi, um tada postaje prostran, prostraniji, najprostraniji. On postaje beskonačno nebo, beskonačni okean. Razlika između običnog i preobraženog uma je kao razlika između ograničenog i neograničenog. U ograničenom, caruje pometnja, sa suprotstavljenim idejama i negativnim silama. U neograničenom, deca Mira, Svetlosti i Blaženstva, pevaju i plešu.

Pitanje: Da li fizički um može da pokuša da sakrije zahvalnost srca?
Šri Činmoj: Ne samo da je to moguće, već se dešava skoro stalno. Fizički um skoro svakog dana sakriva zahvalnost srca, a u nekim slučajevima i dvadeset i četiri časa dnevno. Ateisti ne veruju u Boga, iako im je Bog dao dušu, dao im je život, dao im je priliku, i još uvek brine o njima i pruža im Samilost i Brižnost. Ali, za njih ne postoji Bog. Zajedno sa njihovim mentalnim razvojem i komplikovanošću, u njih su ušle sumnja i druge nebožanske osobine. Veoma često za bogate ljude ne postoji Bog, iako ih je Bog blagoslovio Njegovom Obiljem. Za njih, novac je njihov Bog. To je sve za čim teže. Ovi ljudi takođe imaju srce, ali je fizički um zaklonio zahvalnost tog srca.

Pitanje: Zašto bi trebalo da se koncentrišemo i meditiramo na srce umesto na um?
Šri Činmoj: Pre nego što se koncentrišeš na srce ili bilo šta drugo, samo na nekoliko minuta razmisli o umu, ne dozvoljavajući umu da misli na bilo šta. Odvoji sebe od uma i posmatraj um. Pogledaj šta je on uradio za tebe i da li si zaista zadovoljan njegovom sposobnošću. Um ti je dao mnoge stvari, ali, da li u duhovnom životu vredi imati te stvari ili ne? U običnom ljudskom životu um je od vrhunskog značaja. Bez njega ne bismo mogli da pravilno funkcionišemo. Ali, ako uđeš u duhovni život, videćeš da većina onoga što ti daje um predstavlja samo informaciju, a ne prosvetljenje. Velika je razlika između te dve stvari. Ti čitaš knjige i pričaš sa ljudima i od njih dobijaš mnogo informacija. Ali, gde je prosvetljenje? Možeš da pročitaš stotine stranica ili da razgovaraš sa stotinu ljudi, ali nećeš dobiti prosvetljenje.

 

Svi mi znamo da um igra važnu ulogu u našem spoljašnjem životu, kao i u našem duhovnom životu. Zato ne smemo odbaciti um. Umesto toga treba da uvek budemo svesni uma. Um postaje uznemiren, ali to ne znači da treba da stalno kažnjavamo um.

besplatni kursevi meditacije

banner meditacija 225

Preko kontakt telefona, možete se obavestiti i prijaviti za besplatno pohađanje kursa meditacije. Obavestićemo Vas o vremenu i mestu održavanja najbližeg vašem mestu boravka.

buttons prijava

posetioci sajta

Broj posetilaca na sajtu: 19