Dinamički i iskušavajući vital

Pitanje: U svojim knjigama kažeš da vitalna muzika može da bude štetna za naš duhovni napredak. Ali, ponekad dok slušam muziku koja je veoma živahna i brzog ritma, osećam da me to raduje. To nije muzika koju bi ti nazvao duhovnom; ona je samo energična. Da li ovu vrstu energične muzike smatraš štetnom?

Šri Činmoj: Postoje dva aspekta vitala. Postoji dinamički vital i postoji iskušavajući vital i vital koji je već podlegao iskušenju. Kada su Šri Čajtanja i njegovi učenici pevali i igrali po ulicama, oni nisu ispoljavali ovaj iskušavajući ili već podlegli vital. Ne. To je bio dinamički vital koji gori od želje da svoju dinamičku energiju rasprostre svuda naokolo. Vital koji je energijom ispunjen na čist način, vital koji pokušava da uzdigne svest onih koji su oko njega, apsolutno je neophodan. Ova vrsta žara, oduševljenja i dinamizma veoma je dobra.
Međutim, postoji i druga vrsta vitala koji takođe ima dinamičku energiju, ali koji svest spušta nisko, niže, najniže. Vaš um i vaša srca lako mogu da uvide razliku. Ne želim da koristim izraze kao što su “rokenrol” ili “džez”. Šta ja o tome znam? Međutim, ako želite da uporedite muziku koja dolazi iz dinamičkog vitala sa muzikom koja dolazi iz iskušavajućeg ili već podleglog vitala, lako možete da uočite razliku. Možda će vas ova druga vrsta muzike takođe ushititi, ali to neće biti čisto ushićenje koje bi uzdiglo vašu svest ili vaš duhovni život. Dok ste u svetu takve muzike, primetićete kako nivo vaše svesti opada ili ćete otkriti da je već opao.
Ponekad nismo svesni da nam je nivo svesti opao. Tek kada nam svest dospe u bezdani ponor uviđamo šta se dogodilo. Tokom kraćeg silaska niz drvo, mislimo: “Ma to nije ništa, baš ništa! Lako mogu da se opet popnem”. Ali, ne možemo. Kad jednom počnemo da silazimo, nastavljamo da silazimo. Ne možemo da ostanemo na jednom mestu; zakon gravitacije preuzima stvar u svoje ruke i mi padamo do dna.
Zato morate da uvidite kakvu vrstu vitalne energije muzika poseduje, da li vas nosi naviše ili vas spušta naniže. Vi sami morate da budete sudije.