Kako prevazići bes

Pitanje: Kako da prevaziđemo bes?

Šri Činmoj: Treba da znamo šta dobijamo od besa: frustraciju, depresiju i uništenje. Mi smo došli na svet da ga preobrazimo. Ako vidimo nešto pogrešno, treba da to preobrazimo. Ali ne možemo da gradimo rušeći. Postepeni preobražaj je pravi način. Smatraj da je bes lopov. Ako znamo da je neko lopov, nećemo puštati lopova da uđe u nas i ukrade nam svu ljubav i drugo unutrašnje blago. Naš čuvar je naša težnja. Kada nas bes napadne, moramo da iznutra plačemo za dubljom težnjom. Ako možemo da odmah počnemo da težimo, naš čuvar će nam doći u pomoć i moći ćemo da sačuvamo svoj skupoceni dragulj, ljubav, da ga bes ne ukrade.

 

Iz knjige: Jedinstvo stvarnosti i savršenstvo božanstvenosti