Vitalna ljubav i čista ljubav

Pitanje: Kako da odredimo da li je naša ljubav vitalna ili čista?
Šri Činmoj: Lako možete da odredite da li je vaša ljubav vitalna ili čista. Kada je vaša ljubav vitalna, postoji svesni zahtev, ili barem nesvesno očekivanje od ljubavi koju dajete drugima. Kada je vaša ljubav čista ili duhovna, nema zahteva, nema očekivanja. Postoji samo najslađe osećanje spontanog jedinstva.
Ne samo da je moguće, nego je i apsolutno nužno da sprečimo sebe da dajemo nečistu vitalnu ljubav. U suprotnom, stalno ćemo morati da se rvemo sa džinovskim silama neznanja. Ljubav treba koristiti ne da bi se sputao ili posedovao svet, već da bi se oslobodila i proširila sopstvena svest i svest sveta. Ne smemo pokušavati da zamenimo čistu ljubav srca nečistom vitalnom ljubavlju. Ono što moramo da učinimo je da unesemo pročišćujuću i preobražujuću ljubav srca u nečisti vital. Vital sam po sebi uopšte nije loš. Kada je vital pod kontrolom, pročišćen i preobražen, on postaje veoma značajan instrument Boga.
Sada biste hteli da znate kako drugima svesno možete da date čistu ljubav. Možete svesno da dajete čistu ljubav drugima ako osetite da dajete deo svog životnog daha kada razgovarate sa drugima ili mislite na njih. A životni dah nudite samo zato što osećate da ste vi i ostatak sveta potpuno i neodvojivo jedno. Tamo gde postoji jedinstvo, sve je čista ljubav.
 

Izvor: Šri Činmoj, "Mudrost"


besplatni kursevi meditacije

banner meditacija 225

Preko kontakt telefona, možete se obavestiti i prijaviti za besplatno pohađanje kursa meditacije. Obavestićemo Vas o vremenu i mestu održavanja najbližeg vašem mestu boravka.

buttons prijava

posetioci sajta

Broj posetilaca na sajtu: 6