Najviša vrsta čistote je čistota u fizičkom; to će reći, nižem fizičkom, emocionalnom vitalu. Predeo ispod pupka treba da bude potpuno pročišćen. Ljudska bića u izvesnoj meri imaju čistotu u srcu; u umu je ima veoma malo. U vitalu, čistota je izmešana sa nečistotom; tu dinamizam i agresija deluju zajedno. Prema toma, kad god osetite agresivnost, to je nečistota; a kad osetite božanski dinamizam, to je čistota. Ispod vitala je fizičko. Tu, zahvaljujući inerciji i lenjosti, tama vrhunski vlada. Tu gde je tama, nečistota sigurno igra svoju ulogu.

Vrlo često ljudi ne znaju razliku između srca i vitala, jer je vital blizu srca. Duhovno srce je u centru grudnog koša, a vital je u pupku i niže. Iz pupka, svest se kreće naviše, a ljudi misle da je to svest srca. Emotivno i fizički nečista vitalna svest ističe napolje, a ljudi misle da je to svest srca koja pročišćava i posvetljuje čitav svet. Vitalne emocije uvek stvaraju vezanost, a ljudi su ubeđeni da je to brižnost njihovih srca. Vezanost ih ubija, a oni ne shvataju šta je to. Oni misle da pate zbog brižnosti njihovih srca prema drugima.

Pitanje: Kakva je razlika između običnog uma i srca, i uma i srca koji su preobraženi?
Šri Činmoj: Razlika između običnog uma i preobraženog uma je veoma jednostavna. Ako se radi o običnom umu, tada taj um često napadaju strah, sumnja, nemir, briga itd. Takođe, on je veoma često ograničen. Ali, ako se preobrazi, um tada postaje prostran, prostraniji, najprostraniji... Sada, što se tiče srca, ako je to obično srce, srce koje ne teži, onda će ono patiti od nesigurnosti i osećaja odvojenosti.

Pitanje: Zašto bi trebalo da se koncentrišemo i meditiramo na srce umesto na um?
Šri Činmoj: Pre nego što se koncentrišeš na srce ili bilo šta drugo, samo na nekoliko minuta razmisli o umu, ne dozvoljavajući umu da misli na bilo šta. Odvoji sebe od uma i posmatraj um. Pogledaj šta je on uradio za tebe i da li si zaista zadovoljan njegovom sposobnošću. Um ti je dao mnoge stvari, ali, da li u duhovnom životu vredi imati te stvari ili ne? U običnom ljudskom životu um je od vrhunskog značaja. Bez njega ne bismo mogli da pravilno funkcionišemo. Ali, ako uđeš u duhovni život, videćeš da većina onoga što ti daje um predstavlja samo informaciju, a ne prosvetljenje. Velika je razlika između te dve stvari. Ti čitaš knjige i pričaš sa ljudima i od njih dobijaš mnogo informacija. Ali, gde je prosvetljenje? Možeš da pročitaš stotine stranica ili da razgovaraš sa stotinu ljudi, ali nećeš dobiti prosvetljenje.

 

Pitanje: U svojim knjigama kažeš da vitalna muzika može da bude štetna za naš duhovni napredak. Ali, ponekad dok slušam muziku koja je veoma živahna i brzog ritma, osećam da me to raduje. To nije muzika koju bi ti nazvao duhovnom; ona je samo energična. Da li ovu vrstu energične muzike smatraš štetnom?
Šri Činmoj: Postoje dva aspekta vitala. Postoji dinamički vital i postoji iskušavajući vital i vital koji je već podlegao iskušenju. Kada su Šri Čajtanja i njegovi učenici pevali i igrali po ulicama, oni nisu ispoljavali ovaj iskušavajući ili već podlegli vital. Ne. To je bio dinamički vital koji gori od želje da svoju dinamičku energiju rasprostre svuda naokolo.

 

Potkategorije

besplatni kursevi meditacije

banner meditacija 225

Preko kontakt telefona, možete se obavestiti i prijaviti za besplatno pohađanje kursa meditacije. Obavestićemo Vas o vremenu i mestu održavanja najbližeg vašem mestu boravka.

buttons prijava

posetioci sajta

Broj posetilaca na sajtu: 3