Mnoga ljudska bića ne znaju da duša postoji. Ja koristim izraz „duša“, mada drugi možda ne koriste tu reč. Ali, recimo da oni znaju da u njihovom životu ima nešto što može da bude dublje, beskrajno lepše i beskrajno moćnije. O tome nečemu oni treba da misle.

 

Svi mi znamo da um igra važnu ulogu u našem spoljašnjem životu, kao i u našem duhovnom životu. Zato ne smemo odbaciti um. Umesto toga treba da uvek budemo svesni uma. Um postaje uznemiren, ali to ne znači da treba da stalno kažnjavamo um.

Misli koje nisu produktivne, misli koje su štetne, misli koje su razorne, misli koje su budalaste, misli koje su negativne mi moramo da kontrolišemo. Te misli mogu da dođu spolja i uđu u nas; ili, možda su već u nama i naprosto izlaze na površinu. Lakše je kontrolisati misli koje dolaze spolja nego one koje su već u nama. Ako neka nebožanska misao dođe spolja, moramo da osetimo da, kao svoju zaštitu, imamo štit pravo pred sobom, posebno ispred čela.

 

Svaki put kad mislimo, mi smo izgubljeni. Mišljenje se odvija u umu, ali um još nije oslobođen. Jedino je duša oslobođena. Naš problem je što želimo da se oslobodimo pomoću mišljenja. Ali, sam um je još uvek u zatvoru tame, pometnje i vezanosti, pa kako onda možemo da očekujemo oslobođenje od uma?

Kada vidimo prostranstvo Stvarnosti našim fizičkim umom ili našim vitalom, preplašeni smo na smrt. Zašto? Zato što naš um i vital nemaju sposobnost da se poistovete sa nečim ogromnim. Oni su previše ograničeni. Oni su spremni da se dive prostranstvu, ali kada se radi o tome da postanu prostranstvo ili da izrastu u prostranstvo, oni se užasno boje... Ali, mi imamo nešto što će nas spasti i zaštititi, a to je srce.

Potkategorije

besplatni kursevi meditacije

banner meditacija 225

Preko kontakt telefona, možete se obavestiti i prijaviti za besplatno pohađanje kursa meditacije. Obavestićemo Vas o vremenu i mestu održavanja najbližeg vašem mestu boravka.

buttons prijava

posetioci sajta

Broj posetilaca na sajtu: 3