Nauka i Raj

Pitanje: Da li bi želeo da pobliže objasniš izjavu “Carstvo Nebesko je u vama”?

Šri Činmoj: Prvo mi dopustite da kažem da je nauka u velikoj meri doprinela osećanju da je Nebo (Raj) mesto izvan nas samih. Nauka je svoju moć primenila na svesne i podsvesne nivoe ljudskog mišljenja.
Carstvo Nebesko je nešto što možemo da osetimo, a ne nešto što možemo da prikažemo. Nauka može da prikaže mnogo toga. Ipak, Carstvo Nebesko je stvar ličnog dostignuća. Kada ostvarite Carstvo Nebesko u sebi, ostali će vas posmatrati i osetiće da imate nešto prilično neobično, nadzemaljsko i božanstveno. I samo zato što ste videli, osetili i u sebi imate Carstvo nebesko, vas će videti i osetiti kao potpuno preobraženo božansko biće.
Suvišno je i reći da vas zapravo vaša težnja, vaš uspinjući unutrašnji plamen, vodi u ovo Carstvo Nebesko. Carstvo Nebesko je nivo pun mira i blaženstva. Osećamo ga kada boravimo duboko u sebi i kada prevazilazimo svoju egocentričnu, individualnu svest. Što se više uzdižemo iznad naše ograničene svesti, to brže ulazimo u našu najdublju, beskonačnu svest, i prisnije vidimo, osećamo i posedujemo Carstvo Nebesko u sebi.
Naravno, Carstvo Nebesko je više od pukog nivoa. To je nivo božanske svesti. To je stanje ostvarenja. Ono otelovljuje Sat-Chit-Anandu. Sat je božansko Postojanje, Chit je božanska Svest, Ananda je božansko Blaženstvo. Kada uđemo duboko u sebe, osećamo ovo troje zajedno, a kada postignemo unutrašnju viziju da ih sve opažamo istovremeno, uistinu živimo u Carstvu Nebeskom. Inače je Postojanje na jednom mestu, Svest je na drugom, a Blaženstvo im nije ni blizu. Kada vidimo i osećamo Postojanje-Svest-Blaženstvo na istom nivou sopstva, gde svako od njih dopunjuje i ispunjava ostale, možemo reći da živimo u Carstvu Nebeskom.

Da, Carstvo Nebesko jeste u nama. Ne samo da možemo da ga osetimo, već, bez i najmanje sumnje, možemo to i da postanemo.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Mudrost"


besplatni kursevi meditacije

banner meditacija 225

Preko kontakt telefona, možete se obavestiti i prijaviti za besplatno pohađanje kursa meditacije. Obavestićemo Vas o vremenu i mestu održavanja najbližeg vašem mestu boravka.

buttons prijava

posetioci sajta

Broj posetilaca na sajtu: 15