Babar uzima život

 Babar (prvi od mogulskih vladara Indije) je bio spreman da učini sve za svoje podanike. On ih je smatrao svojom decom. Povremeno bi Babar izlazio iz palate da prošeta gradom. Pomešao bi se sa svojim podanicima i posmatrao kako žive. Ako bi video nekog siromašnog, pomagao bi mu. Ljudi ga ne bi prepoznali, jer se za te izlaske oblačio jednostavno, a preko svoje krune obmotao bi turban, pa ljudi nisu mogli da znaju o kome se radi.
Ali, jedan mladić je bio veoma ljubomoran na Babara zato što su mu se svi divili i obožavali ga. Ljudi su uzdizali Babara u nebesa zbog njegove hrabrosti, dobrote, plemenitosti i drugih božanskih osobina. Zato je taj mladić već dugo gajio želju da ubije Babara. On je čuo da car ponekad šeta gradom bez garde. Zato je uvek nosio mač, nadajući se da će jednom sresti cara kad bude sam i da će imati priliku da ga ubije.
Obično bi gardisti potajno pratili Babara kad izađe u svoju šetnju. Babar nije hteo da bilo ko ide sa njim, ali su se njegovi gardisti plašili za njegovu bezbednost.
Ali, jednog popodneva car je uspeo da izađe iz palate sam, bez svojih čuvara. Dok je šetao ulicom, Babar vide kako niz ulicu juri pobesneli slon. Ljudi su vrištali i bežali od slona i svi su bili u panici. Ali jedno malo, bespomoćno dete nije moglo da dovoljno brzo trči da bi se sklonilo sa puta slonu. Svi su se na smrt preplašili, ali se niko nije usudio da pokuša da spase dete. Samo trenutak pre nego što bi slon zgazio dete, car potrča, zgrabi dete i skloni ga sa puta. Babar je spasao dete, ali dok se kotrljao sklanjajući se sa puta, turban mu je pao na zemlju.
Kad je slon otrčao dalje, neki od posmatrača potrčaše da podignu turban hrabrog spasioca. Kad su podigli turban, videše da je unutra kruna njihovog cara. I mladić koji je hteo da ubije Babara je bio među očevicima koji su posmatrali kako je car spasao dete. Iako je i sam video da je dete u opasnosti, nije imao dovoljno hrabrosti da pokuša da ga spase, nego je pobegao kao i svi drugi. Kad je shvatio šta se desilo, on se prostre pred Babarova stopala i reče:
„Oprosti mi!“
„Šta si učinio?“ upita Babar.
Mladić reče: „Godinama sam želeo da te ubijem, jer sam bio ljubomoran na divljenje koje ti upućuju. Sad vidim da ga zaista zaslužuješ. Ti si car, pa si mnogo dragoceniji za ovo carstvo nego bilo ko od nas, ali ti si bio spreman da žrtvuješ sopstveni život da bi spasao malo dete. Naučio sam od tebe da je mnogo bolje dati život nego oduzeti život. Sad, umesto da tebi oduzmem život, ja ti dajem svoj život. Molim te, uzmi moj život“. Onda on dade Babaru mač kojim je planirao da ga ubije.
Babar uze mač i reče: „Naučio sam te kako se daje život. Sada ću uzeti tvoj život. Pođi sa mnom. Od sada ćeš biti jedan od mojih telohranitelja. Vidim da si iskren i siguran sam da ćeš biti veran gardista“.
I tako je Babar uzeo mladićev život, ali samo da bi ga pretvorio u koristan i plodan život. Umesto da ga ubije, ili da ga kazni, Babar je mladića učinio jednom od svojih ličnih telohranitelja.
 

Iz zbirke priča:
"Vrt duše",  Šri Činmoj


besplatni kursevi meditacije

banner meditacija 225

Preko kontakt telefona, možete se obavestiti i prijaviti za besplatno pohađanje kursa meditacije. Obavestićemo Vas o vremenu i mestu održavanja najbližeg vašem mestu boravka.

buttons prijava

posetioci sajta

Broj posetilaca na sajtu: 6