Budina poruka

 Bio jednom jedan veliki kralj po imenu Vindusar koji je mudro vladao svojim kraljevstvom. Kad je umro, njegov najstariji sin, Ašoka, nasledio je presto. Ašokina braća bila su sva snažna i zgodna, ali Ašoka nije. Njegova braća su stalno terala šegu sa njim zato što nije bio lep.

Kad je Ašoka postao kralj, odlučio je da se osveti, pa kad se domogao prestola, pobio je svoju braću jednog po jednog. Potom je pobio sve rođake koji su ga kritikovali. Pogubio je sve koji su loše govorili o njemu. Takođe je želeo da bude gospodar velikog kraljevstva, pa je osvojio mesto po imenu Kalinga, uništivši mnoge budističke hramove i usput pobivši mnoge budiste.

Jednog dana sedeo je u svojoj utvrđenoj palati, kad je začuo žalostivi plač. Rodbina hiljada ljudi koje je pobio proklinjala ga je, žalila i oplakivala svoje drage. Ašoka oseti samilost. Iznenada on začu kako jedan glas peva „Budam sharanam gaccami - Nalazim utočište u Budi“. Slušao je kako taj glas stalno poje iste reči. Bio je umirujući. On pomisli na Budinu Samilost i oseti da se u njegovom životu događa promena, ali nije znao kakva.

Kad je izašao na ulicu, ugledao je jednog od najvećih Budinih sledbenika, Upaguptu, kako poje u blizini palate. Ašoka mu priđe i reče: „Oprosti mi, ali sam čuo kako neko peva i poželeo da budem iniciran. Hoću da budem sledbenik Gospoda Bude“.

Upagupta mu reče: „To sam ja pevao“. Kralj je bio duboko dirnut. Upagupta ga je inicirao i on je postao Upaguptin učenik. Nakon toga, Ašoka je našao utočište u Gospodu Budi – u Budinoj Samilosti i Budinoj Svetlosti. Nije više obraćao pažnju na svoju kraljevsku vlast i na presto. Na kraju je postao lutajući monah, posvetivši čitav život Bogu. Obukao se u oker odeću i lutao od mesta do mesta, opevajući Budinu slavu i gradeći budističke hramove. Otvorio je bolnice za siromašne gde su se lečili besplatno i nesebično delio stvari siromašnima i nevoljnima. Postao je otelovljenje samilosti. Čak je i njegova ćerka pošla na Šri Lanku da širi Budinu Svetlost. Svuda gde bi Ašoka došao – čak i u planinskim pećinama i na stubovima – urezao bi Budinu poruku: „Ahingsa parama darma - nenasilje je najveća vrlina“.

 

Iz knjige pripovedaka Šri Činmoja "Vrt duše"
 

 


besplatni kursevi meditacije

banner meditacija 225

Preko kontakt telefona, možete se obavestiti i prijaviti za besplatno pohađanje kursa meditacije. Obavestićemo Vas o vremenu i mestu održavanja najbližeg vašem mestu boravka.

buttons prijava

posetioci sajta

Broj posetilaca na sajtu: 15