Inicijacija Lahirija Mahasaje

Jedne večeri, Šjama Čaran Lahiri je lutao podnožjem Himalaja, dok je bio u kratkoj poseti toj oblasti, kada je začuo kako ga doziva neki glas: “Šjama Čaran, Šjama Čaran”. Začudio se što vidi nekog sadua koji ga izdaleka doziva. Taj sadu mu je prišao i rekao: “Zar me ne prepoznaješ, dete moje, sine moj?” Potom je izgovorio ime Šjama Čaranovog oca i dede. Ni tada Šjama Čaran nije mogao da ga prepozna. Sadu ga je potom sa puno naklonosti poveo u pećinu gde mu je pokazao trozubac, svetu posudu za vodu, lavlju kožu, tigrovu kožu i neke brojanice. Upitao ga je: “Možeš li ovo da prepoznaš? Sve to pripada tebi”, ali Šjama Čaran nije mogao da prepozna te stvari. Tada je sadu položio svoju ruku na Šjama Čaranovu kičmu. Šjama Čaran je odmah uvideo da su to stvari koje zaista njemu pripadaju.
Sadu mu je rekao: “Ime mi je Babađi, sine moj. Ti si bio moj dragi učenik u svojoj prošloj inkarnaciji. Napustio si telo u veoma visokom stadijumu duhovnog razvoja. Želim da u ovom životu dovršiš svoj duhovni razvoj”.
Šjama Čaran se poklonio svom Učitelju i plakao i plakao. Rekao je da se više neće vraćati svojoj ženi i porodici, međutim Babađi mu je naložio: “Ne, moraš da im se vratiš. Bog hoće da vodiš porodičan život i da, u isto vreme, ostaneš u najvišoj svesti i upućuješ domaćine kako da vode bolji, uzvišeniji i čistiji život. Kroz nekoliko dana ću te inicirati. Sve dok budeš u okolini Himalaja, svakog dana dođi da me posetiš”.
Šjama Čaran je bio presrećan što će ga njegov Učitelj inicirati. Otišao je srca ispunjenog zahvalnošću i blaženstvom.
Posle nekoliko dana Lahiri se vratio Učitelju. Babađi je rekao: “Došlo je vreme da te iniciram, ali pre toga, moraš da popiješ ovu tečnost”.
Šjama Čaran je iz jedne glinene posude popio veoma veliku količinu neke uljaste tečnosti. To ga je nateralo da povraća i isprazni stomak mnogo, mnogo puta. Potom je Babađi rekao: “Sada si pročišćen, sine moj. Dajem ti puri, alvu i ostale đakonije. Jedi koliko god hoćeš”. Šjama Čaran je nezasito jeo. Onda ga je Učitelj inicirao samilosno, bezrezervno i bezuslovno.

Komentar:

Reći da je svaka duša blagoslovena samo jednom inkarnacijom znači silno pogrešiti. Svaka duša prolazi kroz mnogo, mnogo inkarnacija pre nego što utelovi, otkrije i ispolji konačnu Istinu. Mi polazimo od jedne tačke i na kraju dolazi vreme da stignemo na cilj. Svaka inkarnacija pomaže duši da napreduje ka predodređenom cilju. Ako u ovoj inkarnaciji nešto započnemo i to ne dovršimo, moraćemo to da dovršimo u narednoj inkarnaciji, jer sve dok to ne učinimo, nećemo biti trajno zadovoljni. Svaka inkarnacija je sredstvo da pređemo još nekoliko koraka dok hodamo putem Večnosti. Ako nastavimo da napredujemo hodajući, marširajući i trčeći, svaka inkarnacija je nesumnjivo kretanje unapred ka stvarnosti koja nas više prosvetljuje i ispunjava.

 

Iz zbirke priča:
Indija i njena gozba čuda, Šri Činmoj


besplatni kursevi meditacije

banner meditacija 225

Preko kontakt telefona, možete se obavestiti i prijaviti za besplatno pohađanje kursa meditacije. Obavestićemo Vas o vremenu i mestu održavanja najbližeg vašem mestu boravka.

buttons prijava

posetioci sajta

Broj posetilaca na sajtu: 20