Svami puši sa nedodirljivim

 

Svami Vivekananda je uživao u pušenju. U vreme njegovog hodočašća, dok je u Indiji lutao po ulicama, pušenje mu je bilo draga zabava. Jedne večeri, dok je Vivekananda išao jednom ulicom nekog sela u severnoj Indiji, on naiđe na kolibicu u kojoj je jedan starac pušio indijsku lulu. Vivekananda je imao ogromnu želju da puši i zamolio je starca da mu dopusti da povuče neki dim iz njegove lule.
Čovek reče: „Svami, ja sam smećar, ja sam iz najniže kaste nedodirljivih. Kako da ti dam da povučeš dim iz moje lule? Ne možeš da pušiš sa nedodirljivim. Ja sam veoma srećan što te vidim; ti si tako lep, tako produhovljen. Ali, avaj, ja potičem iz porodice nedodirljivih“.
Vivekananda oseti sažaljenje što je taj starac nedodirljivi. On mu reče: „Žao mi je. U pravu si. Ne mogu da pušim sa tobom“. Onda se okrenu i nastavi svoj put.
Ali, osećao se jadno. On reče sebi: „Šta ja to radim? Šta sam to uradio? Zar me nije moj Učitelj, Šri Ramakrišna, učio da gde je bilo koje ljudsko biće, tu je i Bog? Svako ljudsko biće otelovljuje Boga. To sam naučio od svog Učitelja.
Odrekao sam se svega. Ja sam sanjasin. Jedno sam sa celim svetom zahvaljujući mom odricanju, a opet zadržavam osećaj razlikovanja. Tamo je jedan čistač ulica, smećar; a ovde sam i ja – čovek iz najviše kaste, kraj čoveka iz niže kaste. Niska kasta, visoka kasta! Kako imam srca da to razlikujem? Nisu li svi oni Božija deca? To veštačko razdvajanje, ta ideja o superiornosti i inferiornosti – kako mogu da imam takav osećaj?“
Vivekananda potrča nazad starcu i reče: „Molim te, daj mi da povučem dim iz tvoje lule. Svaki čovek je Sam Bog“.
Starac sa strepnjom dade lulu Svamiju. Ovaj povuče dimova do mile volje, a onda reče starcu: „Ja sam božanski srećan, vrhunski srećan, iz dva razloga: moja ljudska želja je ispunjena i mogao sam da pušim; i moja božanska želja je ispunjena, jer sam mogao da ostvarim moju unutrašnju viziju univerzalnog jedinstva. Moj Svevišnji Gospod boravi u svemu. Danas sam bio u stanju da ispoljim tu viziju tako što sam sa tobom podelio lulu."

 

Iz zbirke pripovedaka Šri Činmoja "Vrt duše"


besplatni kursevi meditacije

banner meditacija 225

Preko kontakt telefona, možete se obavestiti i prijaviti za besplatno pohađanje kursa meditacije. Obavestićemo Vas o vremenu i mestu održavanja najbližeg vašem mestu boravka.

buttons prijava

posetioci sajta

Broj posetilaca na sajtu: 21