Jedan duhovni Učitelj je pošao na izlet sa grupom od 20 učenika. Učenici su bili srećni što će ići sa svojim Učiteljem. Učitelj im reče: „Imam za vas 20 vreća koje treba da ponesete. U njima su stvari koje ćemo koristiti danas. Molim vas da odaberete vreće koje ćete poneti“.

 

Svami Vivekananda je uživao u pušenju. U vreme njegovog hodočašća, dok je u Indiji lutao po ulicama, pušenje mu je bilo draga zabava. Jedne večeri, dok je Vivekananda išao jednom ulicom nekog sela u severnoj Indiji, on naiđe na kolibicu u kojoj je jedan starac pušio indijsku lulu. Vivekananda je imao ogromnu želju da puši i zamolio je starca da mu dopusti da povuče neki dim iz njegove lule.

 

Bio jednom jedan veliki naučnik po imenu dr Satjendranat Bose. Njegovo ime je zaista bilo besmrtno u svetu nauke, ne samo u Indiji, već i u svetu. Neki ljudi su veliki, ali nisu dobri. Dr Bose je bio i veliki i dobar. Njegovo srce bilo je srce deteta. Jako su mu bila draga deca i on se igrao sa njima. Jedna igra koju je posebno voleo zvala se kharam. On ju je igrao dobro, pa iako je bio poznati naučnik, uživao je da se igra sa decom, a ona su ga prihvatala kao svog junaka.

Bio jednom jedan veliki duhovni Učitelj koji je često predviđao stvari koje su se ticale njegovih učenika. Njegova predviđanja ne samo da su bila dobra i inspirativna, već su se i ostvarivala. Zbog njegovih mnogih nepogrešivih predviđanja postao je veoma poznat u svojoj zemlji. Došlo je vreme kad se taj Učitelj zavetovao na ćutanje, pa mesecima nije progovarao ni reč. Tokom tog perioda samo bi napisao ono što je hteo da kaže svojim učenicima i prijateljima. Sva uputstva koja bi davao bila su pisana.

Babar (prvi od mogulskih vladara Indije) je bio spreman da učini sve za svoje podanike. On ih je smatrao svojom decom. Povremeno bi Babar izlazio iz palate da prošeta gradom. Pomešao bi se sa svojim podanicima i posmatrao kako žive. Ako bi video nekog siromašnog, pomagao bi mu. Ljudi ga ne bi prepoznali, jer se za te izlaske oblačio jednostavno, a preko svoje krune obmotao bi turban, pa ljudi nisu mogli da znaju o kome se radi.
Ali, jedan mladić je bio veoma ljubomoran na Babara zato što su mu se svi divili i obožavali ga.

besplatni kursevi meditacije

banner meditacija 225

Preko kontakt telefona, možete se obavestiti i prijaviti za besplatno pohađanje kursa meditacije. Obavestićemo Vas o vremenu i mestu održavanja najbližeg vašem mestu boravka.

buttons prijava

posetioci sajta

Broj posetilaca na sajtu: 10