Video za meditaciju

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Šri Činmoj svira meditativnu muziku na flauti.