Lični napor i božanska milost

Dve stvari idu jedna sa drugom - pojedinačni napor plus božanska milost. Ako sve vreme spavam, Bog me neće osloboditi; slično tome, ako osećam da ću svojom ličnom voljom, milom ili silom, biti u stanju da ostvarim Boga koristeći svu svoju snagu, to je budalaština. Bog je na trećem spratu, a ja sam na prvom. Treba da dođem na sastanak, do mesta za sastajanje. Treba da stignem do Boga svojim ličnim naporom - to će reći, suzama i duševnim vapajem moram da se popnem na drugi sprat. Onda će Bog, iz beskonačnog saosećanja i milosti, sići sa trećeg sprata na drugi i tu ćemo se sresti. On treba da mi da ono što On ima - Svoju samilost, bujicu samilosti - a ja treba da priložim svoj mali lični napor i suze, bujicu suza.
Jednom su jednu ženu, duhovnog Učitelja, njeni učenici upitali koliko ličnog napora je uložila da bi ostvarila Boga. Odgovorila je da je, pre nego što je ostvarila Boga, mislila da njen lični napor čini devedeset devet posto, a da Božija Milost čini samo jedan posto. Jako je naporno radila da bi ostvarila Boga.
Međutim, kada je ostvarila Boga, otkrila je da je bilo upravo suprotno - da je Božija milost činila devedeset devet posto, a njen lični napor samo jedan posto. Nije se zaustavila na tome. Potom je rekla: “Deco moja, ovaj jedan posto ličnog napora bio je takođe Božija milost. Bila je to božanska milost koju sam ja dobila, a ostali nisu. Ta Božija milost bilo je ono što mi je omogućilo da učinim ovaj krajnje beznačajni lični napor”.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Milost"
 


besplatni kursevi meditacije

banner meditacija 225

Preko kontakt telefona, možete se obavestiti i prijaviti za besplatno pohađanje kursa meditacije. Obavestićemo Vas o vremenu i mestu održavanja najbližeg vašem mestu boravka.

buttons prijava

posetioci sajta

Broj posetilaca na sajtu: 5