Pitanje: Da li postoji protivrečnost između traganja za svetovnim posedovanjem i blagom i traganja za Apsolutnom Istinom?

Šri Činmoj: Uvek će postojati žalosna protivrečnost između plača za spoljašnjim imenom i slavom i traganja za unutrašnjom Svetlošću, obiljem Svetlosti, beskonačnom Svetlošću. Onaj prvi način hrani želju u tebi. Posle jedne kuće, želiš da imaš dve kuće; od malo slave, želiš da imaš više slave. Drugi način je staza težnje. Tu želiš da uđeš u Beskonačno. Ti ne želiš da ideš malo-pomalo; jedino želiš da uđeš u Beskonačnost. Kada ideš pomoću želje, tu nema kraja. Danas je tvoja želja ispunjena: sutra postaješ žrtva druge želje. Danas si ispunjen, ali, sutra ponovo dolazi želja. Današnje želje će sutra beskrajno porasti.
Ali, kada se radi o težnji, to nije tako. Kada se radi o težnji, sama tvoja priroda, sama tvoja duša, samo tvoje postojanje želi da ostane u Beskonačnosti. Ako ostaneš u najvišoj Svetlosti, u sveispunjujućoj Svetlosti, tada je stvar Svetlosti da odluči da li želi da ti dâ posebno iskustvo u obliku imena i slave itd. Ali, ako pokušavaš da živiš istovremeno u svetu želje i u svetu težnje, ako želiš ime i slavu i takođe težiš za Najvišim, tada nećeš biti ni na duhovnoj stazi ni na običnom materijalnom putu, jer će te stalno vući dve suprotne sile.

Pitanje: Koji je najbolji lek za ljudsku frustraciju?
Šri Činmoj: Najbolji lek za ljudsku frustraciju je stanje svesti u kojem nikad ništa ne očekujete od bilo koga, čak ni od sebe. Čim nešto očekujemo, neizostavno ćemo na kraju biti ili ispunjeni ili frustrirani. Ako pojedinac ima neku želju i ako se ova želja ispuni, onda je on zadovoljan na nekoliko dana. Ipak, i ako mu se želja ispuni, on neće biti dugo zadovoljan jer dolaze druge želje i zauzimaju njeno mjesto. U ovom trenutku je ispunjena prolazna želja, ali u sledećem trenutku je frustriran novom željom. Ova igra se stalno ponavlja.

Pitanje: Rekli ste da je svetlost u nama pomračena zbog naših želja. Kad obezbedimo ono što nam je neophodno, hranu i sklonište za nas i našu porodicu, da li je moguće iskoreniti želje?
Šri Činmoj: Ako vodite duhovni život, sasvim je moguće iskoreniti želje. Pre svega, Božija Volja pomaže tragaocu da minimalizuje svoje želje. Kažete da vam je kao čoveku dužnost da se pobrinete o svojoj porodici, prijateljima i tako dalje. To je naša ljudska dužnost; to je potpuno tačno. Ali, isto tako, ne možete da zanemarite svoju božansku dužnost. Kad vas Bog nadahne, i dalje ćete svoje vreme posvećivati članovima svoje porodice, obazbeđujući im hranu, odeću, dobro obrazovanje i druge neophodne stvari. U tome postoji obilje svetlosti. Međutim, većina običnih ljudskih bića želi više od toga. Ako imamo jedan auto, mi hoćemo da imamo dva. Ako imamo jednu kuću, hoćemo da imamo dve kuće. Mi se neprekidno trudimo da uvećamo svoju materijalnu imovinu umesto da se zadovoljimo minimumom stvari koje su nam potrebne za život.

 

Pitanje: Kako da sublimiram ili pobedim moje želje?
Šri Činmoj: Ako hoćeš da sublimiraš, ako hoćeš da pobediš svoje želje, treba da uradiš samo jednu stvar. Treba da obraćaš više pažnje na svetlost – ne na silu, već na pozitivan način. Ako pokušaš da potčiniš svoje fizičke ili vitalne želje na bilo kakav represivan način, onda nikad nećeš moći da ih pobediš. Ali, ako se otvoriš svetlosti, ako dosegneš ili osetiš svetlost u sebi, onda ćeš više misliti o svetlosti nego o tami.

Pitanje: Kako mogu da pobedim svoje fizičke želje?
Šri Činmoj: Pre svega, treba da znamo da li nas želje zaista ispunjavaju ili ne. Mi mislimo da ćemo biti srećni ako nam se želje ispune. Pre nego što zapravo nešto poželimo, mi na umu imamo plod želje; to jest, mi osećamo da će nam želja doneti zadovoljstvo i ispunjenje. Ali, pošto smo se upustili u duhovni život, svojim unutrašnjim bićem ćemo osetiti da nas želje ne mogu ni zadovoljiti ni ispuniti. Kad jednom to osetimo, lako možemo izbeći želju ili okrenuti svoj život prema drugim stvarima.

besplatni kursevi meditacije

banner meditacija 225

Preko kontakt telefona, možete se obavestiti i prijaviti za besplatno pohađanje kursa meditacije. Obavestićemo Vas o vremenu i mestu održavanja najbližeg vašem mestu boravka.

buttons prijava

posetioci sajta

Broj posetilaca na sajtu: 8