Plač težnje

Težnja je plač iz dubine našeg srca. Kao što dete plače, tako ćete i vi u srcu osetiti plač. U vama je dete i ono lije suze. Ono plače jer želi da prevaziđe sebe. To je uzdižući plač, uspinjući vapaj iz našeg srca. Kada smo svesni tog vapaja, nazivamo ga težnjom. A kada nam vapaj našeg srca pomogne da osetimo da nismo ono što bi trebalo da budemo i da nam je potrebno nešto više, tada započinjemo sa meditacijom.
Kada težimo sa suzama našeg srca, vidimo kako Bog dolazi k nama, spuštajući se odozgo. To je kao kada se susreću dve osobe: jedna je na prvom, a druga na trećem spratu. Šta, dakle, mi činimo? Mi se uspinjemo na drugi sprat, a Bog slazi na drugi sprat. Tu se susrećemo i ispunjavamo jedan drugoga.
Stepenište do drugoga sprata stvara se suzama i plačem srca. Srce plače i vapi poput uspinjućeg plamena koji plamti u visinu. Taj plamen srca želi da ide naviše, iznad uma, pa se zato i stalno uzdiže. Bog silazi dole. Spušta se sa Svojom Milošću, poput reke koja teče nizbrdo. Neprekidno teče naniže. Mi imamo plamen koji plamti naviše; Božja Milost poput reke silazi s Izvora prema dole. Do drugog sprata Bog se spušta, do drugog sprata ja se uzdižem. Težnja je ono što je mene dovelo do mesta sastanka, a s Božje strane, to je Njegova Milost. Kada se susretnu težnja i Božja Milost, doživljavamo iskustvo božanskog ispunjenja jedinstva sa Bogom.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Plači iznutra i cilj je tvoj"
 

 


besplatni kursevi meditacije

banner meditacija 225

Preko kontakt telefona, možete se obavestiti i prijaviti za besplatno pohađanje kursa meditacije. Obavestićemo Vas o vremenu i mestu održavanja najbližeg vašem mestu boravka.

buttons prijava

posetioci sajta

Broj posetilaca na sajtu: 9