Uvek ima prilike za težnju

Pitanje: Rekli ste da je svetlost u nama pomračena zbog naših želja. Kad obezbedimo ono što nam je neophodno, hranu i sklonište za nas i našu porodicu, da li je moguće iskoreniti želje?
Šri Činmoj: Ako vodite duhovni život, sasvim je moguće iskoreniti želje. Pre svega, Božija Volja pomaže tragaocu da minimalizuje svoje želje. Kažete da vam je kao čoveku dužnost da se pobrinete o svojoj porodici, prijateljima i tako dalje. To je naša ljudska dužnost; to je potpuno tačno. Ali, isto tako, ne možete da zanemarite svoju božansku dužnost. Kad vas Bog nadahne, i dalje ćete svoje vreme posvećivati članovima svoje porodice, obazbeđujući im hranu, odeću, dobro obrazovanje i druge neophodne stvari. U tome postoji obilje svetlosti. Međutim, većina običnih ljudskih bića želi više od toga. Ako imamo jedan auto, mi hoćemo da imamo dva. Ako imamo jednu kuću, hoćemo da imamo dve kuće. Mi se neprekidno trudimo da uvećamo svoju materijalnu imovinu umesto da se zadovoljimo minimumom stvari koje su nam potrebne za život. Bog nam daje dovoljno sposobnosti i da živimo na ovom svetu i da vodimo duhovni život. Ako neko hoće da teži, Bog mu daje dovoljno vremena. Nema nikog na ovom svetu ko može da kaže da stvarno želi da se moli Bogu ali nema vremena. Ako smo zaista iskreni, Bog će nam smesta obezbediti to vreme. On će nam takođe dati i sposobnost. Kad Bog od nas traži da učinimo nešto, trebalo bi da odmah shvatimo da je On izneo na površinu sposobnost koja je već u nama.
Dakle, kao ljudsko biće, ako neko kaže da mora da radi da obezbedi te osnovne potrebe, slažem se sa tim. Međutim, on mora da zna za koliko nepotrebnih stvari vapi. A isto tako treba da zna da li zaista plače za svetlošću ili plače samo za materijalnim posedima. Mi moramo da radimo; moramo da se prehranimo. A za to nam je Bog dao neophodnu mudrost. Ali, ako stalno želimo sve više materijalne imovine, naravno da pomračujemo unutrašnje Sunce, koje je svetlost u nama. Tada nećemo težiti.
Bog ne traži od nas da živimo u pećinama Himalaja i poričemo svet. Daleko od toga! Ta vremena su prošla. Hajde da prihvatimo svet takav kakav je a onda će nam Bog, zahvaljujući našem intenzivnom unutrašnjem vapaju, reći da promenimo lice sveta. Kad mislimo o željama, tu nema kraja. Ali, kad mislimo o težnji, tu je samo jedna stvar: Bog – Bog Istina, Bog Svetlost. Dakle, ako mislimo samo o Bogu Istini i Svetlosti, videćemo da će svet želja automatski izbledeti. To je kao dva pola: Severni i Južni. Ako trčim prema Severnom polu, prema mom Cilju, i ako me tamo nosi težnja, naravno da onda neću moći da vidim Južni pol. Prevazilaženje želja je takvo. Ako težimo, Bog će nam dati neophodnu snagu da se oslobodimo brojnih želja. Svako ljudsko biće ima taj potencijal.
Dakle, ako neko hoće da bude tragalac, on mora da prevashodni značaj prida težnji. Ako plače za Bogom, Bog zna da je njegovo telo na ovom svetu veoma važno. Telo je hram. Ako nema hrama, gde će biti oltar? Bog će ga zaštititi. Bog će mu dati neophodnu sposobnost da zaštiti hram. U suprotnom, ako se hram sruši, ni oltar u hramu neće moći da opstane. Mi moramo da živimo u svetu i radi toga nam je Bog dao telo. Ako koristimo telo na ispravan i božanski način, onda možemo da radimo za Boga na ovom svetu.

 


(Šri Činmoj je odgovorio na ovo pitanje nakon svog predavanja održanog na Univerzitetu Eseks u Engleskoj, 17. novembra 1970)

 


besplatni kursevi meditacije

banner meditacija 225

Preko kontakt telefona, možete se obavestiti i prijaviti za besplatno pohađanje kursa meditacije. Obavestićemo Vas o vremenu i mestu održavanja najbližeg vašem mestu boravka.

buttons prijava

posetioci sajta

Broj posetilaca na sajtu: 10