o nama

Šri Činmoj Centri u Srbiji su prvi put osnovani 1989. i od tada su naši besplatni kursevi meditacije  postali nešto što je privuklo hiljade tragalaca. Mnogi su prisustvovali koncertima i književnim večerima inspirisanim duhovnošću koje su držali naši članovi. Svi naši kursevi meditacije, koncerti i književne večeri su besplatni. To je bio princip našeg duhovnog učitelja Šri Činmoja koji je smatrao da su meditacija i duhovnost nešto što se ne može naplaćivati i što bi trebalo učiniti dostupnim što širem krugu ljudi. On je verovao da se meditacija i duhovnost mogu uneti praktično u sve oblasti života, pa je spisak aktivnosti koje naši članovi praktikuju širok – od meditacije i meditativne muzike, preko poezije, slikarstva, mirovnih aktivnosti, sporta, zdravog života – duhovni život nipošto nije dosadan!

Predavanja

Poslušajte kratak odlomak sa dvodnevne radionice Meditacija kao potreba savremenog života, nakon koje slede besplatni kursevi meditacije.

(Radionica održana u Beogradu u maju 2023, gost-predavač Prachar Stiegman iz Australije, sa prevodom na srpski jezik)

Koncerti

Muzičari širom sveta i muzičke grupe koje izvode meditativnu duhovnu muziku Šri Činmoja daju besplatno svoje koncerte za publiku širom sveta. Atmosfera kojom ti koncerti odišu ispunjena je meditativnim mirom i unutrašnjom radošću.

(Ansambl Inspiration Flames izvodi kompozicije Šri Činmoja u sopstvenom aranžmanu na Exitu, 2019.)

Knjige

Šri Činmoj je autor preko 1500 knjiga. Pisao je poeziju, eseje, drame, i odgovarao na pitanja svojih učenika, poštovalaca, novinara i poznatih ličnosti sa kojima se sretao, što je takođe zabeleženo u pisanoj formi. Na naš jezik je prevedeno nekoliko desetina inspirativnih naslova ovog autora.

Opširnije o knjigama

 

Mirovne aktivnosti

Godine 1987. Šri Činmoj je osnovao najobimniju sportsko mirovnu manifestaciju koja je ikad pokrenuta, Peace Run International. Svetska trka mira (“Peace Run”) je globalna manifestacija posvećena miru, skladu i prijateljstvu među ljudima i narodima sveta bez obzira na njihovu nacionalnu, rasnu, versku ili političku pripadnost. Njena trasa i ove godine prolazi kroz sve zemlje Evrope i kroz većinu zemalja na svih šest kontinenata. Internacionalni tim trkača nosi upaljenu baklju kao simbol ljudske težnje za lepšim i srećnijim svetom. Baklja se prenosi iz ruke u ruku na trasi koja je nekoliko puta duža od obima zemaljske kugle. Mnoge poznate ličnosti nosile su Baklju mira (na slici je legenda atletike, Karl Luis). Do sada su učesnici Trke mira trčali kroz više od 150 zemalja sveta. Duž trase, u svim mestima kroz koja ova manifestacija prolazi, pridružuju joj se meštani, deca, lokalni sportisti, umetnici, građani…

Opširnije o Peace Run

Meditacija i sport

Iz dugogodišnje prakse znamo da sport i fizička aktivnost imaju snažan uticaj na unutrašnji život. Zato Šri Činmoj maraton tim, sportska organizacija inspirisana idejom samoprevazilaženja, organizuje nekoliko izuzetnih sportskih događaja u našoj zemlji.

Opširnije o sportskim događajima

Meditacija i zdravlje

Da bi se kvaliteti unutrašnjeg bića, ili duše – mir, radost, ljubav, energija, entuzijazam – mogli na odgovarajući način ispoljiti u našem fizičkom biću, potrebno je da naše telo bude zdravo. Osim sporta, značajan uticaj na naš organizam ima i zdrav način života i zdrava ishrana. Neki od članova naših centara su se posvetili promovisanju zdravog načina života i pokrenuli svoj posao u oblasti zdrave hrane.

***

Ukratko, naš učitelj je ohrabrivao svakog da ponudi javnosti što više stvari koje su povezane sa duhovnošću i meditacijom, a on je čitav svoj život posvetio tome da učini da se duhovni život što šire prihvati, uvaži i praktikuje.

„Meditacija je pravo po rođenju za svakog od nas. U meditaciji mi uspostavljamo jedinstvo sa čitavim svetom a celo naše biće postaje preplavljeno mirom.“
– Šri Činmoj

Opširnije o Šri Činmoju