Šta je prosvetljenje

Potpuno prosvetljenje se naziva ostvarenje Boga. Ostvarenje Boga ne dolazi odjednom. Ono predstavlja niz iskustava…. »

Reka svesti

Reka svesti. Kad meditirate, pokušajte da tri stvari unesete u svoj um: čistotu u čitavom… »

Postanite duša

Postanite duša. Da biste pročistili svoj um, najbolje je da svakog dana tokom meditacije na… »