Spontana meditacija

Mi započinjemo našim fizičkim ili mentalnim naporom. Ali, kada zaronimo duboko unutra, uviđamo da nije… »

Šta je prosvetljenje

Potpuno prosvetljenje se naziva ostvarenje Boga. Ostvarenje Boga ne dolazi odjednom. Ono predstavlja niz iskustava…. »

Reka svesti

Reka svesti. Kad meditirate, pokušajte da tri stvari unesete u svoj um: čistotu u čitavom… »