Spontana meditacija

Mi započinjemo našim fizičkim ili mentalnim naporom. Ali, kada zaronimo duboko unutra, uviđamo da nije… »