Da li je tehnologija prepreka samospoznaji

Updated

Pitanje: Da li tehnologija predstavlja prepreku ostvarenju Boga?

Šri Činmoj: Odgovor je i potvrdan i odrečan. Kada savremena tehnologija služi kao izraz unutrašnje duše, kada oseća da je povezana sa unutrašnjim životom, unutrašnjim bivstvom, tada je tehnologija pomoć u Bogoostvarenju. Međutim, vrlo često vidimo da tehnologija i unutrašnji život ne idu jedno s drugim. Spoljašnji svet sa svojim uspehom trči ka drugačijem cilju. Na to moramo da posebno pazimo, jer ma koliko uspeha da postignemo tehnologijom, ako tu nema duše, nikad ne možemo biti potpuno ispunjeni. Sa druge strane, duša postaje invalid ako spoljašnji život ne ide ukorak sa njom, putem tehnološkog i naučnog napretka.

Radi apsolutnog ispunjenja Božije vizije i stvarnosti ovde na zemlji, nauka i duhovnost moraju da idu zajedno. Od duhovnosti možemo da očekujemo oslobođenje i ostvarenje. Od tehnologije i nauke možemo da očekujemo materijalno savršenstvo – materijalno otelovljenje najuzvišenije istine. Jedino kada unutar materijalnog uspeha postoji ostvarenje, materijalni svet će trajno uspostaviti večne vrednosti. Sa druge strane, ako u unutrašnjem svetu nedostaje savršenstvo, materijalni uspeh treba da inspiriše unutrašnje ostvarenje da istupi i preuzme vođstvo.

Iz knjige Šri Činmoja „Mudrost“