Kako odgovoriti na pitanja

Updated

Ako želite da znate da li je nešto tačno a da ne koristite um, meditirajte na to. Kada koristite intelektualni um, vi neprestano proučavate stvari, ali nikada niste zadovoljni. Intelekt je poput oštrog noža koji stalno pokušava da vidi šta se nalazi unutar nečega. On seče stvari na male delove i pokušava da sagleda šta se nalazi u svakom od njih. On se trudi da vidi stvarnost u njenom najmanjem obliku.

Kada smo u duši, samo postojanje Istine je njen sopstveni dokaz. Kada dođemo na svet, naš prvi korak je poverenje. Kada kažete svom detetu: „Ovo je vatra, ono je nož. Ne diraj ih jer će te povrediti“, dete vam veruje. Ono nema potrebu da traži dokaz.

Ako imate iskreno pitanje, postoji samo jedno mesto na koje možete da odete da biste dobili najbolji mogući odgovor, a to je duša. Duša će vam odgovoriti kroz srce. U suprotnom, vaš um će sumnjati u odgovor, ma kakav on bio. On će poricati sve sugestije i savete, a zatim će, posle nekoliko sekundi, posumnjati u sopstveno otkriće. Odluke uma se neprekidno menjaju, tako da nikada ne možete da nađete pravu sigurnost i zadovoljenje na putu uma. Ali, kada vam srce odgovori, to je trajna stvarnost. Ako pratite put srca, vi vidite da se ono odmah poistovećuje sa stvarnošću, bez obzira kakva je njena suština. Zatim, kada vam srce jednom odgovori, dajte taj odgovor umu.

Iz knjige Šri Činmoja „Božanski heroj“