šta je meditacija

Šta je meditacija?

Šta je meditacija? To je prirodan proces kojim uspostavljamo vezu sa svojim dubljim ja, ili unutrašnjim bićem.

Da li svako može da meditira?

Da, svako može da meditira, zato što je to sposobnost koju čovek stiče samim rođenjem.

Šta postižemo meditacijom?

Postižemo da bolje razumemo sebe i druge, postajemo spontaniji, autentičniji, imamo više mira, radosti i više svesnosti u svojim osećanjima i ispoljavanjima.

Da li je meditacija religija?

Ne, meditacija nije religija. Meditacija je instrument koji nam koristi da bolje upoznamo sebe i usavršimo sebe. Međutim, sve religije koriste meditaciju u raznim oblicima i pod raznim nazivima upravo u svrhu samousavršavanja.

Šta je potrebno da bismo naučili da meditiramo?

Pre svega, potrebno je naučiti neke osnovne metode i vežbe. Potom, potrebno je vežbati meditaciju svakodnevno, bar 15 minuta. Veoma je dobro imati društvo i podršku ljudi koji već imaju iskustva sa meditacijom, zato što to može da znatno olakša i pomogne u individualnoj praksi.

***

„Bez obzira koji put meditacije sledite, prvi i prevashodni zadatak je da nastojite da um učinite tihim i mirnim. Ako um neprekidno luta, ako je sve vreme žrtva nemilosrdnih misli, onda uopšte nećete napredovati. Um mora da se umiri i utiša, tako da kad se svetlost spusti odozgo možete da toga budete potpuno svesni. Vašim svesnim opažanjem i svesnim prihvatanjem svetlosti ući ćete u duboku meditaciju i videti pročišćenje, preobražaj i prosvetljenje svog života.

Kako ćete umiriti i utišati um? Um ima svoju sopstvenu moć, a u ovom trenutku ta moć je jača od vaše trenutne revnosti i rešenosti da meditirate. Ali, ako možete da dobijete pomoć od srca, postepeno ćete biti u stanju da kontrolišete um. Srce, zauzvrat, dobija stalnu podršku od duše, koja je sva svetlost i moć…

Meditacija je kao silazak na dno mora gde je sve tiho i mirno. Na površini može da bude mnoštvo talasa, ali to ne utiče na more u dubini. U svojim najvećim dubinama, more je svo tišina. Kad počnemo da meditiramo, mi najpre nastojimo da dosegnemo svoje sopstveno unutrašnje biće, naše istinsko biće – to će reći, dno mora. Potom, kad talasi dođu iz spoljašnjeg sveta, to ne utiče na nas.

Strah, sumnja, briga i sva zemaljska vreva prosto će skliznuti sa nas, jer je u nama postojan mir. Misli ne mogu da nas uznemire, jer je naš um sav mir, sav tišina, sav jedinstvo. Kao ribe u moru, one se praćakaju, ali ne ostavljaju trag. Zato, kad smo u svojoj najvišoj meditaciji, osećamo da smo mi more, i stvorenja koja žive u moru ne mogu da nas uznemire. Osećamo da smo mi nebo, i sve ptice koje proleću ne mogu da nas uznemire. Naš um je nebo, a naše srce beskrajno more. To je meditacija.“

Šri Činmoj, iz knjige „Meditacija“

Detaljno o koncentraciji, meditaciji, umirivanju uma,
najčešćim nedoumicama oko prakse meditacije pogledajte ovde