Sledimo put srca

Updated

Božanska ljubav je najbrži put da ostvarimo Najviše. Um je odigrao svoju ulogu. Sada svet vapi za blagom srca, a to je ljubav. Ako sledimo put srca, videćemo da duboko u srcu prebiva duša. Istina, svetlost duše prožima celo telo, ali postoji posebno mesto gde duša boravi najveći deo vremena, a to je srce. Duhovno srce je smešteno u sredini grudi. Ako želimo da steknemo slobodan pristup duši, treba da usmerimo svoju pažnju, svoju koncentraciju, na srce. Ono je centar čiste ljubavi i jedinstva.

Duhovno srce možete da dosegnete pomoću koncentracije i meditacije. Ako želite da to uradite, treba da se svaki dan nekoliko minuta koncentrišete samo na srce. Treba da osetite da nemate glavu, da nemate noge, da nemate ruke; imate samo srce. Kad boravite u umu, život vam izgleda kao parče suvog drveta. Ali, kad boravite u srcu, život se može pretvoriti u more čiste ljubavi i blaženstva. Ako svoju svest možete da održite u srcu, postepeno ćete početi da doživljavate spontano osećanje jedinstva. Kad negujete duhovno tlo srca, videćete da na njemu raste spontana ljubav prema Bogu i spontano jedinstvo sa Božjom tvorevinom.

Iz knjige Šri Činmoja „Krila radosti“

Možda vas interesuje i:

Praktična vežba meditacije na duhovno srce

Opširnije o duhovnom srcu