Vera nije slepo ubeđenje

Updated

Vera nije lakoverno ili slepo ubeđenje. Ona ne znači da neprestano morate verovati u nemoguće stvari. Ne, vera je spontano osećanje. Njoj nije stalo do ljudskog dokazivanja. Ona je oko koje predviđa budućnost i uvek je u dosluhu sa uzvišenom istinom. Vrata vere su uvek otvorena za Istinu i pomoću vere mi prevazilazimo sebe.

Čak i ako ste intelektualno napredni, to ne znači da i vi ne možete imati veru u Boga. Ako vam je i srce razvijeno, ubeđenje srca će se odraziti na um.

Ako je nešto istinito, vi ćete to osećati duboko u svom srcu. Ali, ponekad za to treba malo vremena. Vi posejete seme. Posle nekoliko meseci ono proklija. Za godinu dana ono izraste u mlado drvo i konačno, izraste u veliko drvo. Kada počnete da se interesujete za duhovni život, tek ste posejali seme. Možda nećete odmah videti rezultate. Vi ćete osetiti svetlost i mir, ali najpre morate da imate veru.

Ako nešto ne vidite, ne znači da to ne postoji

U vašem telu postoji više organa: srce, pluća i tako redom. Iako ne možete da ih vidite, vi znate da se oni tu nalaze. Slično tome, u unutrašnjem svetu, ako nešto trenutno ne možete da vidite, to ne mora da znači da to ne postoji.

Slično tome, treba da se molite i da meditirate da biste osetili sopstvenu božanstvenost. Ako ne možete da je osetite u ovom trenutku, ne budite tužni i uznemireni. Molite se i meditirajte iskreno, i kroz vašu veru, jednoga dana, osvanuće vaša prava božanstvenost. Ako ne budete imali uzvišena iskustva ili spoznaje čim ste ušli u duhovni život, nemojte odustajati. Nije strašno ako trenutno u dubinama svog srca ne osećate nešto božansko, prosvetljujuće, ispunjujuće i savršeno. Potrebno je vreme da se ostvari slobodan pristup unutrašnjem svetu. Ali kada jednom steknete slobodan pristup unutrašnjem svetu, videćete da je on preplavljen svetlošću i blaženstvom.

Iz knjige Šri Činmoja „Božanski heroj“