Šta je meditacija

Pitanje: Šta je meditacija?
Šri Činmoj: Meditacija je prizivanje određene više sile ili više stvarnosti u niži deo našeg postojanja. I viši i niži delovi su naši, ali su više stvarnosti koje tokom meditacije nastojimo da dovedemo dole svesne svoga jedinstva sa Bogom, dok niže stvarnosti u nama toga nisu svesne. Kad meditiramo, mi prizivamo te više stvarnosti da uđu u niže stvarnosti u učine da i te niže stvarnosti osete da i one pripadaju Bogu. Dakle, meditacija je prizivanje našeg višeg dela u naš niži deo, kako bi prosvetlio i ubedio to niže da i ono na kraju može da bude isto tako dobro, tako božansko i tako savršeno kao što je i više u nama, pod uslovom da primi svetlost koja se spušta odozgo. Potom, kad niže stvarnosti budu prosvetljene na pravi način, one će moći da polažu pravo na Boga na isti način na koji to čine i više stvarnosti.

 

Izvor: "Šri Činmoj govori", deo 5


besplatni kursevi meditacije

banner meditacija 225

Preko kontakt telefona, možete se obavestiti i prijaviti za besplatno pohađanje kursa meditacije. Obavestićemo Vas o vremenu i mestu održavanja najbližeg vašem mestu boravka.

buttons prijava

posetioci sajta

Broj posetilaca na sajtu: 11