svakodnevne meditacije

20. april

26(1)Čovek ne mora da napusti spoljašnji život da bi duhovno napredovao. Jedino što treba da uradi je da zaroni duboko unutra. Tada treba da uvidi koliko je od spoljašnjeg života zaista neophodno da bi se vodio duhovni život i da bi se postiglo ostvarenje Boga.

 

Ima mnogo šašavih, beskorisnih stvari koje činimo u spoljašnjem životu i koje treba da odbacimo. A opet, ima mnogo stvari u spoljašnjem životu koje zovemo dužnošću, duševnom dužnošću. Ali, kada uđemo u najdublji duhovni život, tada nemamo dužnosti. Pre nego što stignemo do tog nivoa, mi moramo da ispunimo neke zemaljske dužnosti. Ipak, kada se radi o izboru između spoljašnjeg i unutrašnjeg života, treba da više pažnje obratimo na unutrašnji život. Tada ćemo imati postojanu radost, mir, ljubav i moć. Onda možemo da preobrazimo ono što je neophodno preobraziti u spoljašnjem životu. Ali, u spoljašnjem životu postoje neke stvari od vrhunskog značaja koje moramo prihvatiti. Odustaćemo od stvari od kojih treba odustati. Moramo da pojednostavimo svoj život. Bog je veoma jednostavan; mi smo komplikovani. U jednostavnosti je čistota; u čistoti je božanstvenost.

 

Moj Gospode,
Ovo je moja iskrena molitva:
Molim te, nemoj da ispuniš moje želje.
Jedino ispolji Sebe
U meni i pomoću mene.
Neću ništa od Tebe
Osim onoga što Ti hoćeš da mi daš.

 

Izvor: Šri Činmoj, "Putovanje duše mog života"

 

Detaljnije

duhovni učitelj

Šri Činmoj

Šri Činmoj

Šri Činmoj (1931-2007) bio je savremeni duhovni Učitelj koji se posvetio tome da inspiriše i služi one koji traže dublji smisao života i da se postigne sklad među ljudima raznih nacija, vera i kultura...

Detaljnije
potražimo najpre mir

potražimo najpre mir

Možemo steći mir u našem spoljnom životu pod uslovom da prvo uradimo ono najvažnije. Ako rano ujutru, pre...

Detaljnije
budite velikodušni

budite velikodušni

Govorite i postupajte uvek iz velikodušnosti svoga srca.Kada zaista imate nešto da ponudite svetu, možete da postanete istinski...

Detaljnije
budite prijemčivi

budite prijemčivi

Prijemčivost je tok kosmičke energije i kosmičke svetlosti. Prijemčivost je sposobnost da upijete i zadržite božanske darove kojima...

Detaljnije
raj je u nama

raj je u nama

I Raj i pakao počinju u umu. Onog trenutka kad pomislimo nešto dobro, onog trenutka kad se molimo...

Detaljnije
ljubav je kraći put

ljubav je kraći put

Božanska ljubav je najbrži put da ostvarimo Najviše. Um je odigrao svoju ulogu. Sada svet vapi za blagom...

Detaljnije
prihvatimo teškoće

prihvatimo teškoće

Ako zaronimo duboko unutra, videćemo da smo devedeset devet odsto teškoća sa kojima se suočavamo sada, kada smo...

Detaljnije

besplatni kursevi meditacije

banner meditacija

Koristeći kontakt formular, možete se prijaviti za besplatno pohađanje kursa meditacije. Obavestićemo Vas o vremenu i mestu održavanja najbližeg vašem mestu boravka.

buttons prijava

video

Pause Bn - Pauzirajte pozadinsku muziku

Još video zapisa