Kako da se oslobodimo brige

Updated

Brige – mentalne, vitalne i fizičke – postoje. Ali, od nas zavisi da li ćemo ih prihvatiti ili odbaciti. Ako svoje brige nosimo u sebi, to znači da smo se dodatno opteretili i da umanjujemo svoju sposobnost. Ispravan pristup je da um uvek učinimo mirnim, tihim i smirenim. Ako možemo da imamo miran um, možemo da najbrže trčimo prema cilju. Hajde da budemo praktični. Da li dobijate bilo kakvu dobrobit od svojih briga? Ne! Samo mučite sebe.

Na primer, mnogi roditelji brinu za svoju decu. Prirodno je da se o deci razmišlja sa pažnjom, ali ako brinete dan i noć, sama ta briga postaje nebožanska sila u vašem životu.

Mi brinemo zato što ne znamo šta će se dogoditi sutra, pa čak ni kroz nekoliko minuta. Trebalo bi, međutim, da osetimo da samo Bog zna šta je najbolje za nas. On će učiniti ono što je najbolje za nas u Svom odabranom Času. Ako možemo da osetimo da smo mi instrumenti, a da je On taj koji čini, nećemo se brinuti.

Možeš da preobraziš
Bolne pritiske svog života
U blažena zadovoljstva
Samo time što ćeš sebi reći
Da svet oko tebe lako može da postoji
Pa čak i da napreduje
Bez tebe.

 

Iz knjige Šri Činmoja „Krila radosti“