Kako imati više radosti a manje napetosti

Updated

Možemo imati više radosti a manje napetosti u životu jedino davanjem, a ne zahtevanjem. Kada je prisutna napetost, to je zbog toga što hoćemo da nešto bude urađeno na naš način, dok drugi žele da se to uradi na njihov način. Napetost započinje u umu zato što mi vidimo svetlost na jedan način, a drugi je vide na neki drugi način. Stoga nema mira, nema staloženosti, samo postoji napetost. Isto tako, napetost nastaje kada za tili čas hoćemo da uradimo nešto za šta su potrebna dva sata ili dva dana. Moramo da znamo da Bog nije na taj način mislio o tome. Bog hoće da potrošimo dva sata ili dva dana da bismo postigli nešto. Ako možemo da se držimo Božjeg Časa, a ne našeg časa, bićemo radosni.

Treba da shvatimo da Bog ne deluje samo u nama, nego i u drugima. Bog deluje i u našim takozvanim neprijateljima. Ali to nisu naši pravi neprijatelji. Naši pravi neprijatelji su naša sumnja, strah, uznemirenost i briga. Kada ne pokušavamo da usavršavamo druge, nego se jedino trudimo da usavršimo svoj sopstveni život, bićemo radosni. Isto tako, ako ništa ne očekujemo ni od koga, već sve očekujemo jedino od Boga, steći ćemo radost. Ako možemo da osetimo da nismo nezamenljivi, da svet može savršeno da funkcioniše i bez nas, imaćemo radost. To je način da svi imamo obillje radosti u životu.

Vi biste hteli da se oslobodite
Svojih svakodnevnih pritisaka.
Kažem vam u čemu je tajna:
Svakog dana nastojte da neko vreme provedete
U božanski mirisnoj bašti zadovoljstva
Svoje duše.
Ne oklevajte!

Iz knjige Šri Činmoja „Dragulji sreće“