Kako steći prijemčivost

Updated

Prijemčivost je tok kosmičke energije i kosmičke svetlosti. Prijemčivost je sposobnost da upijete i zadržite božanske darove kojima vas Svevišnji obasipa tokom vaše meditacije. Ako želite da budete prijemčivi, kad sednete da meditirate, svesno pokušajte da unesete svetlost u svoje biće. Pošto ste u sebe uneli svetlost, usmerite je na pravo mesto, u duhovno srce. Onda pokušajte da rastete u tu svetlost.

Ako osećate da imate malo prijemčivosti, onda plačite za većom. Ne budite zadovoljni prijemčivošću koju imate. Ako je ona danas bara, načinite od nje jezerce, potom jezero i na kraju prostrani okean. Prijemčivost se može proširiti, postepeno i do u beskraj. Ali, bez prijemčivosti nećete biti u stanju da postignete ništa u svom duhovnom životu, čak ni uz bezbroj sati meditacije.

Jedan od načina da uvećate svoju prijemčivost je da budete kao dete. Ako majka kaže detetu: “To je dobro”, dete ne namerava da misli da je to loše. Bez obzira koliko ste napredni u duhovnom životu, najbrže možete da napredujete ako imate dečji stav, iskreni i autentični dečji osećaj.

Izvor: „Meditacija“, Šri Činmoj