Jednostavnost, iskrenost, čistota

Updated

Za tragaoca koji želi da uđe u duhovni život, jednostavnost, iskrenost, čistota i sigurnost su od izuzetne važnosti.

Jednostavnost, iskrenost, čistota. Postoji priličan broj vežbi meditacije koje može da proba početnik. Za tragaoca koji želi da uđe u duhovni život, jednostavnost, iskrenost, čistota i sigurnost su od izuzetne važnosti. Jednostavnost je ono što nam daje mir uma. Iskrenost je ono što čini da osećate da ste od Boga i da je Bog stalno za vas. Vaše čisto srce je ono što vas navodi da osećate da u svakom trenutku Bog raste, blista i ispunjava Sebe u vama. Sigurnost je ono što čini da osećate da je meditacija apsolutno prava stvar.

Kako vežbati

Molim vas, u sebi ponovite reč “jednostavnost” sedam puta u svom umu i koncentrišite se na teme glave. Potom duševno ponovite sedam puta u sebi reč “iskrenost” u svom srcu i koncentrišite se na svoje srce. Potom, ponovite reč “čistota” sedam puta unutar pupka ili u okolini pupčanog centra i koncentrišite se na pupčani centar. Molim vas, uradite to u sebi i veoma duševno. Potom svoju pažnju usredsredite na treće oko, koje je malo iznad tačke između obrva i u sebi ponovite sedam puta reč “sigurnost”. Zatim, stavite ruku na teme i recite triput: “Ja sam jednostavan, ja sam jednostavan, ja sam jednostavan.” Potom stavite ruku na srce i recite triput: “Ja sam iskren, ja sam iskren, ja sam iskren.” Potom stavite ruku na pupčani centar ponavljajući “Ja sam čist” i na treće oko, ponavljajući: “Ja sam siguran”.

Iz knjige: „Meditacija“, Šri Činmoj