Podrška viših sila

Updated

Ako želite da vam Svevišnji stalno pomaže i da vas vodi, molim vas pomislite na Njega ujutru, čim se probudite. Zatim pomislite na stvari koje obavljate svakodnevno. Svakog dana obavljate dvadeset, trideset ili četrdeset stvari. Pre nego što uradite neku stvar, trebalo bi da pomislite na Svevišnjeg. Neposredno pred obrok, pomislite na Svevišnjeg. Pošto ste sa nekim razgovarali i pre nego što počnete da razgovarate sa nekim drugim, meditirajte minut. A kada vidite da nemate vremena, onda pokušajte da meditirate čim budete slobodni. Svaki put kada promenite aktivnost, meditirajte na Svevišnjeg samo minut. Vaša meditacija bi trebalo da bude duševna a ne mehanička.

Treba da osećate da je rad, ako ga obavljate posvećeno, molitva tela. Kada radite čak i najmanju, najbeznačajniju stvar, kao što je oštrenje olovke, trebalo bi da osetite da je sposobnost da oštrite olovku, da koristite svoje ruke za držanje olovke, došla direktno od Boga. Kada sve svoje spoljašnje delovanje posvetite Bogu, tu sposobnost vraćate direktno Bogu. Kada to primenite na sitne aktivnosti, odmah vidite da vam Bog daje beskrajno više moći kada uđete u komplikovanije, značajnije, svrsishodnije aktivnosti. Šta god da radite, molim vas, pokušajte da osetite da vam je ta sposobnost data od Boga; pomislite da radite nešto što vas konačno vodi ka vašoj realizaciji.

Šri Činmoj