Spokoj je nevidljiva moć

Created

Istinska moć se nalazi u najdubljoj tišini. Ukoliko želite da saznate kako možete ostati smireni dok radite nešto u čemu se ispoljava moć, najpre treba da shvatite značenje reči „moćan“. Moć znači spokoj unutrašnjeg bića, duše. Ako imate slobodan pristup svom unutrašnjem biću, duši, onda će automatski vaše spoljašnje postupanje biti smireno. Ne morate da mašete rukama i ističete svoju spoljašnju sposobnost. Tu nema drame, predstave. Ako znate šta imate u sebi i šta ste iznutra, ako imate slobodan pristup svom unutrašnjem biću, automatski doživljavate blaženstvo tišine. Ako iskusite blaženstvo tišine, bićete sve vreme mirni u spoljašnjem postupanju.

Moćno delovanje je rezultat unutrašnjeg spokoja. Ovo moćno delovanje nije dinamična sila, nije nešto što se vidi u samom kretanju. Ne, jedino u tihoj staloženosti i smirenosti u samom srcu tišine stičete ovu moć. Ako osetite moć i uđete u nju, sve oko vas je mirno.

Spokoj je nevidljiva moć,
A nevidljiva moć uvek je spremna
Da priskoči u pomoć spoljašnjem delovanju.

 

Iz knjige Šri Činmoja, „Dragulji sreće“