Osveta nije mudrost

Created

Ljudska bića nisu savršena. U suprotnom, svi bismo bili sveci i mudraci i ne bismo činili ništa pogrešno. Zamislimo da vam je danas neko učinio nešto loše i prouzrokovao vam patnju. Narednog dana vraćate se sa beskrajno više moći nego što on ima i žestoko mu uzvraćate. Ako nastavimo sa tom igrom, svetskog mira nikada neće biti – stoga moramo da prestanemo. Na Bogu je da prosudi čiji napadi su teži. A ako nakon svega shvatimo da smo mi uradili nešto pogrešno, prestanimo sa tim. Moramo prevazići osećanje da smo jači ili slabiji.

 

Najveća moć ne znači pobediti druge
Već postati jedno sa njima.

 

Iz knjige Šri Činmoja, „Dragulji sreće“