Šta je kundalini joga

Updated

Kundalini joga je joga prane. Prana je životna energija, ili životni princip univerzuma. Postoje tri glavna kanala kroz koja protiče ova životna energija. Ti kanali su ida, pingala i šušumna. Na sanskritu se ovi kanali zovu nadi. Ida, pingala i šušumna se nalaze u našem suptilnom, a ne u našem grubom fizičkom telu. Ida prenosi tok životne energije u levu stranu tela. Pingala taj tok prenosi u desnu stranu tela. Šušumna prenosi tok sredinom kičmenog stuba. Od ova tri nadija, šušumna je najvažnija. Ona prima neprekidni tok životne energije od svetlosti univerzalne Svesti. Postoji unutrašnja veza izmedu ide i pingale i zodijaka i planeta. Ida ima posebnu vezu sa Mesecom i planetom Merkurom, pa je zato njeno glavno svojstvo smirenost i blagost. Pingala je povezana sa Suncem i Marsom, pa je njeno svojstvo moćna i dinamična vatrenost.

Ida vlada levom nozdrvom. Pingala vlada desnom nozdrvom. Kada udišemo i izdišemo češće kroz levu nozdrvu, treba da znamo da je tada aktivna ida. Kada udišemo i izdišemo kroz desnu nozdrvu, tada je aktivna pingala. A kada nam obe nozdrve funkcionišu kako treba, treba da znamo da šušumna igra svoju ulogu. Ponekad se dešava i da ida udiše, a pingala izdiše.

Šest centara – čakri

Ida, pingala i šušumna se susreću na šest različitih mesta. Na svakom mestu susretanja formira se centar, a svaki centar je okrugao kao točak. Indijska duhovna filozofija ove centre naziva čakrama. Oni se nazivaju i lotosima, jer liče na lotosov cvet. Kao što možda znate, tih šest centara su: muladara, svadistana, manipura, anahata, višuda i ađna. U mozgu postoji još jedna čakra, koja se naziva sahasrara. Pošto je u mozgu, a ne negde duž kičmenog stuba, ne broji se uz ostalih šest centara. Pored ovih šest, u suptilnom fizičkom telu ima i mnogo drugih čakri. Recimo, u kolenu imamo jednu čakru, a imamo ih čak i u nožnim prstima i u vrhovima prstiju. Međutim, te čakre su manje važne, pa se obično ne pominju.

Korenska čakra, ili lotos muladara, ima četiri latice koje su crvene i narandžaste boje. Čakra slezine, svadistana, ima šest latica. Njene latice su: narandžasta, plava, zelena, žuta, ljubičasta i kao krv crvena, što je i najistaknutija boja ove čakre. Pupčana čakra, manipura, ima deset latica. One su ružičaste, zelene, narandžaste, od kojih zelena preovlađuje. Srčana čakra, anahata, ima dvanaest latica. Ona je sjajnozlatne boje. Grlena čakra, višuda lotos, ima šesnaest latica. Boje su plava i zelena. Čeona čakra, ađna, ima samo dve latice, ali unutar svake latice nalazi se četrdeset i osam latica. Tu je boja ružičasta. Krunski centar, sahasrara, ima hiljadu latica, ili tačnije devet stotina sedamdeset i dve. Ona ima sve boje, ali preovlađuje ljubičasta.

Najbezbedniji je srčani centar

Ovi centri mogu da se otvore na različite načine. Neko ko se bavi kundalini jogom se obično snažno koncentriše na svaki centar, prizivajući iz dubine duše Moć Majke ili vladajuće božanstvo. Ipak, svi pravi duhovni Učitelji, na osnovu svog najdubljeg iskustva, kažu da je bolje prvo otvoriti srčani centar, a onda pokušati da otvorimo i ostale centre. Ako čovek prvo otvori srčani centar, tu onda praktično nema nikakvog rizika. Ali, ako se počne sa muladarom, svadistanom ili ađna čakrom, to je veoma opasno. Sa druge strane, ima tragalaca koji uopšte ne slede ovaj metod. Njima nije stalo do okultnih moći. Stalo im je jedino do Božije Ljubavi, Svetlosti i Istine. Oni uče kako da meditiraju iz dubine duše, pa se, kada znatno uznapreduju u svojoj meditaciji, ovi centri automatski otvaraju. A Milošću Apsolutnog Svevišnjeg, ovi centri mogu da se otvore i bez meditacije.

Igranje s vatrom

Ukoliko se ovi centri otvore bez istinskog pročišćenja, tragalac će doživeti veliki bol. Biće to kao da se igra s vatrom ili oštrim nožem. Tako može da uništi druge ili da i sam bude uništen. Moramo da znamo da čudesne moći koje čovek dobija kada se njegovi centri otvore u unutrašnjem svetu zapravo uopšte nisu ni čudesne ni neobične. Moći sadržane u tim centrima su sasvim normalne. U unutrašnjem svetu, duhovni Učitelji stalno koriste ove moći. Tamo, u unutrašnjem svetu, one su normalne i prirodne. Samo kada se koriste na nivou fizičkog, one izgledaju neobično ili čudesno.

Svaki pravi duhovni Učitelj poseduje ove moći. Sa druge strane, čovek ne mora da bude duhovni Učitelj najvišeg reda da bi ih imao. Čak ne mora da bude ni veliki tragalac. Štaviše, i neko ko vodi uobičajen, prosečan, nebožanski život, može da razvije ove moći.

U Indiji sam sreo nekoliko tragalaca koje ne mogu nazvati iskrenim tragocima, koji su imali neke okultne moći ili moći kundalinii. Ali, to su najčešće zloupotrebljavali. Otvorili su treće oko da bi doznali šta njihova devojka misli o njima. To je zaista besmisleno. Treće oko su mogli da upotrebe za uništenje svojih mračnih, neprosvetljenih i nečistih misli. Imali su sposobnost, ali je nisu iskoristili. Isto tako, poznajem nekoga ko je svoju okultnu moć koristio da bi noću pretio svojim neprijateljima, ne bi li ih prisilio da narednog jutra urade sve što on poželi. Koristeći okultnu moć i svoje treće oko, neprijatelje je pretvorio u svoje robove. A mogao je da upotrebi treće oko da otkrije šta je Božija Volja u njegovom životu i u životima drugih ljudi. Da je Božija Volja bila da ubrza nečiji duhovni napredak, mogao je da upotrebi treće oko i pomogne mu. Svaki centar može da pruži nešto posebno, ukoliko se pravilno koristi. Tada postaje istinski dar za Unutrašnjeg Pilota i za čitavo čovečanstvo.

Kundalini nije znak prosvetljenja

Hoću da bude sasvim jasno da otvaranje centara ne znači ni da je neko ostvario Boga, ni da je na pragu da ostvari Boga. Otvaranje centara ne mora da prethodi Bogoostvarenju. Ne, nikako! Ostvarenje Boga nema nikakve veze sa otvaranjem centara. Bez obzira koliko centara neko otvori, čak i ako je otvorio svih sedam centara, to ne znači da je na pragu ostvarenja niti da je ostvaren. Sa najviše duhovne tačke gledišta, otvaranje čakri je nalik igrama koje majka igra sa svojom decom. Deca vole da se igraju i majka im pokazuje šta ume. To ne radi ni iz ponosa, ni iz sujete. Ne. Majka naprosto zna da će to da zabavi njenu decu. Ona može da im pruži izvesnu radost, izvesno zadovoljstvo, pa se igra tih igara. Uglavnom se igraju Gospod Šiva sa nivoa sahasrare i njegova saputnica Šivani sa nivoa muladare, gde kundalini čvrsto spava. Kada se poigravaju sa svojom decom u unutrašnjem svetu, okultne moći počinju da se aktiviraju.

Iz knjige Šri Činmoja „Kundalini, moć Majke“

Možda vas interesuje:
Vežba meditacije na srčani centar