Ako hoćete da pomognete drugima…

Updated

Ne možete stvarno pomoći ljudima ako niste prethodno stekli unutrašnju sposobnost pomoću svojih molitvi i meditacija. Ako hoćete da pomažete ljudima pomoću svojih molitvi, neophodno je da najpre uradite nekoliko stvari, a najvažnija stvar je da se svakodnevno molite ili meditirate.

Vaše molitve i meditacije su vaš unutrašnji rad. Kada ujutru radite, moleći se i meditirajući, Bog vam daje vašu platu, vaše duhovno blago. Kada jednom steknete novac, možete ga dati drugima.

Vaše molitve mogu da pomognu drugim ljudima, ali morate da znate kako se to dešava. Vi se molite Bogu, a drugi ljudi imaju Boga u sebi. Kada se molite za njihovo dobro, vi ih direktno dodirujete; dodirujete Boga u njima. Vaše molitve idu Bogu, Izvoru.

Šta radite ako je biljka uvenula? Nije potrebno da dodirujete samu biljku. Zalivate koren i biljka ponovo oživi. I kao što biste se pozabavili korenom, tako idite našem Izvoru, koji je Bog. Osobe za koje se molite imaće najviše koristi ako se budete molili sa tom idejom.

Iz knjige Šri Činmoja „Božanski heroj“

Možda vas interesuje

Praktična vežba: vizualizacija da zavolite sebe