Avatari i jogiji

Updated

Nedavno se na srpskom jeziku pojavio veoma inspirativan, detaljno, dokumentovano i brižljivo kreiran veb-sajt koji je uspeo da obuhvati i predstavi najuticajnije učitelje i duhovne ličnosti raznovrsnih škola i tradicija, od davnih vremena pa do naših dana.

www.duhovnost.rs
(engleska varijanta: www.avatarsandyogis.com)

 

Pored ostalog, ovaj veb-sajt sadrži biografije osnivača velikih religija, kao što su Krišna, Buda, Mahavira i Isus. Uključuje i mnogo zanimljivih podataka i priča iz života Šri Aurobinda, Šri Ramakrišne, Svami Vivekanande, Ramane Maharšija, Anandamoi Ma i mnogih drugih duhovnih velikana.

Osim toga, na tom veb-sajtu možete naći niz poučnih i interesantnih priča i pouka iz hrišćanske, sufi i zen tradicije, anegdota iz života poznatih jogija i svetaca, poeziju velikih duhovnih pesnika kao što su Tagora i Rumi, kao i muzičke kompozicije posvećene nekim od velikih duhovnih učitelja.

Ako želite da saznate više o raznovrsnosti duhovnih tradicija, ovaj veb-sajt će vam dati zaista široko obuhvatan pogled i pouzdane informacije o širokom spektru duhovnih strujanja i pokreta u prošlosti i danas.