Izvor moći

Updated

Istinska moć se nalazi u najdubljoj tišini. Moć znači ravnotežu unutrašnjeg bića, duše. Ako imate slobodan pristup svom unutrašnjem biću, duši, onda će automatski vaše spoljašnje postupanje biti smireno. Ne morate da mašete rukama i ističete svoju spoljašnju sposobnost. Tu nema drame, predstave. Ako znate šta imate u sebi i šta ste iznutra, ako imate slobodan pristup svom unutrašnjem biću, automatski doživljavate blaženstvo tišine. Ako iskusite blaženstvo tišine, sve vreme bićete mirni u spoljašnjem postupanju. Moćno delovanje je rezultat unutrašnje ravnoteže. To moćno delovanje nije dinamična sila, niti nešto što se vidi u samom kretanju. Ne, jedino u tihoj staloženosti i smirenosti u samom srcu tišine, stičete ovu moć. Ako osetite moć, i uđete u nju, sve oko vas je mirno.

Ravnoteža je nevidljiva moć
A nevidljiva moć uvek je spremna
Da priskoči u pomoć spoljašnjem delovanju.

Svetlost i mir su moć

Moć se se ispoljava u svakom čoveku u skladu sa svojstvima njegove duše. Svaka duša se izražava i manifestuje Svevišnjeg kroz neku božansku osobinu: kroz svetlost, mir, blaženstvo, i tako dalje.
Trebalo bi da znamo da moć može da bude svetlost, može da bude mir i samilost. Kada imamo svetlost, uradićemo sve kako treba. Kada imamo mir, ništa ne utiče na nas. Ove osobine lako možemo da shvatimo kao moć, zato što kad god nešto postignemo ili uradimo, osećamo da je to zbog unutrašnje moći. Um prepoznaje moć jedino u posebnom obliku: moć koja ruši ili ona koja gradi. Ali, suptilna moć koja dolazi kada posvećeno meditiramo, kada nam je um miran i tih, jeste mir, svetlost i blaženstvo. Koliko smo tada snažni i moćni! Tu se ne borimo, niko nas ne napada; ali kada osetimo da nam je um utišan, imamo osećaj da je upravo ova moćna tišina sama po sebi moć.

Predajem se radosti
Jer Radost je moć.
Predajem se ljubavi
Jer Ljubav je uzvišena moć.
Predajem se jedinstvu
Jer Jedinstvo je neizmerna moć.
Predajem se Bogu
Jer Bog je Apsolutna
Najviša Moć.

 

Iz knjige Šri Činmoja „Dragulji sreće“