Istaknite dobre osobine

Created

U svom umu, istaknite tri svoje dobre osobine. Potom ih duševno proširite i moćno umnožite. Gle, vaš život će biti preobražen!

Pre nego što pođete na spavanje, zapišite na parče papira sve svoje slabosti. Onda ih bez milosti precrtajte. Ako patite od ljubomore, napišite „ljubomora“ na papiru. Potom napišite sve svoje druge nebožanske osobine i precrtajte ih što je nemilosrdnije moguće. Naj taj način ćete psihološki, a takođe i intuitivno, oslabiti te nebožanske sile. Samo učinite svoj um svesnim toga da su one vaši neprijatelji.

Ako hoćete da steknete ogromnu radost,
Samo gledajte i vidite
Kako vaše dobre osobine
Rastu
A vaše loše osobine se
Smanjuju.

 

Iz knjige Šri Činmoja, „Doziva nas novi dan“