Mir je u srcu

Created

Ako ne nađeš mir u svom sopstvenom srcu, onda ga nećeš naći ni na kom drugom mestu. Mir se najpre zasniva na ljubavi, a potom na nevezanosti. Bez gladi za dobitkom, bez straha od gubitka – gle, mir je tvoj. Mir se takođe zasniva na odricanju. To odricanje nije odricanje od svetovnih poseda, već odricanje od ograničenja i neznanja. Taj mir je pravi mir na koga ne utiče huka sveta, spoljašnjeg i unutrašnjeg.

 

Zaroni duboko unutra:
Sigurno ćeš čuti
Šapat poruka
Mora mira.

 

Iz knjige Šri Činmoja, „Doziva nas novi dan“