Kako da pročistim um

Updated

Pitanje: Kako da pročistim moj um?

Šri Činmoj: Svakog dana pokušaj da misliš o svom umu kao o praznoj posudi. Kada se baviš umom, ako je um prazan, to znači da si već postigao značajan napredak. Izbacio si iz njega neznanje, brige, nesavršenstvo, ograničenje i sve nebožanske stvari. Šta ćeš sada da radiš? Praznu posudu ćeš ispuniti radošću, ljubavlju, čistotom i svim božanskim osobinama.

Ti želiš da pročistiš svoj um. U srcu i u duši ćeš naći veliku količinu čistote. Za ljude je veoma teško da osete dušu, ali im nije teško da osete prisustvo srca. Kada možeš da osetiš prisustvo srca, to je već napredak. Tada, meditiraj na srce svakog dana i pokušaj da osetiš da se ovo srce sastoji samo od čistote. Kada jednom budeš siguran da se tvoje srce sastoji samo od čistote, tada svakog dana uzmi malo te čistote i naspi je u praznu posudu koja predstavlja tvoj um.

Druga stvar koju možeš da uradiš jeste da o svom umu misliš kao praznoj korpi. Pokušaj da osetiš da se u tvom srcu rascvetalo drvo čistote. Svakog dana uberi jedan cvet čistote sa srca-drveta i stavi ga u korpu-um. Postepeno će korpa biti puna i um će biti ispunjen mirisom brojnih cvetova čistote.

Iz knjige Šri Činmoja, „Pometnja uma i prosvetljenje srca“