Kako se meditira?

Updated

Pitanje: Kako se meditira?

Šri Činmoj: Ima dva načina da se meditira. Jedan način je da se utiša um. Običan čovek oseća da, ako utiša um, postaje budala. On oseća da je um, ako ne misli, izgubio sve. Ali, to ne važi za duhovni život. U duhovnom životu, kad utišamo um, mi vidimo da se nova tvorevina, novo obećanje Bogu, rađa u umu. U ovom trenutku mi nismo ispunili svoje obećanje Bogu. Kad utišamo um, u mogućnosti smo da udovoljimo Bogu i ispunimo Ga.

Drugi način da se meditira jeste da se isprazni srce. U ovom trenutku, srce je puno emocionalnih previranja i problema prouzrokovanih nečistim vitalom koji ga je obavio. Srce je posuda. U ovom trenutku ta posuda je puna nebožanskih stvari, stvari koje nas ograničavaju i vezuju. Ako možemo da ispraznimo srce-posudu, postoji neko ko će je napuniti božanskim mirom, svetlošću i blaženstvom, koji će nas osloboditi. Kad svoje srce ispraznimo od neznanja, doći će Božija Svetlost Mudrosti i ispuniti ga.

Iz knjige: Šri Činmoja, „Meditacija“