Ko je stvorio zbrku u svetu

Updated

Mi nemamo radost zato što je svet pun haosa. Ko je stvorio tu zbrku? Vi i ja. Za to smo sami krivi. Kad naše telo samo spava i hrče, mi pravimo haos. Kad naš vital udara druge, mi pravimo haos. Kad naš um sumnja u druge, pravimo haos. Ali, ako koristimo svoje telo da služimo Bogu u čoveku, ako koristimo svoj vital da inspirišemo druge, ako koristimo svoj um da prosvetlimo druge, onda ćemo sigurno steći radost.

Šri Činmoj